§ 1. - Ogłoszenie ustanowionych norm branżowych (BN). - M.P.1972.12.85 - OpenLEX

§ 1. - Ogłoszenie ustanowionych norm branżowych (BN).

Monitor Polski

M.P.1972.12.85

Akt utracił moc
Wersja od: 28 lutego 1972 r.
§  1.
Ustanowione zostały następujące normy branżowe (BN):
Numer normyTytuł normy i zakres obowiązywaniaData
Lp.ustanowienia normyod której norma obowiązuje
12345
przez Ministra Komunikacji:
w zakresie projektowania:
171/9317-89*) Sieć trakcyjna kolejowa. Stalowe konstrukcje

wsporcze. Obliczenia statyczne i

projektowanie

11 października 1971 r.1 lipca 1972 r.
271/9317-91 - Słupy żelbetowe. Obliczenia statyczne i

projektowanie

11 października 1971 r.1 lipca 1972 r.
w zakresie produkcji i odbioru:
371/3039-01Urządzenia do ładowania akumulatorów. Stojak typu EMS-2001 do ładowania akumulatorów latarek konduktorskich i rewidenckich.

Wymagania i badania.

11 października 1971 r.1 lipca 1972 r.
471/4151-02Nie niszczące metody badań. Badania ultradźwiękowe osi w wagonach eksploatowanych11 października 1971 r.1 lipca 1972 r.
571/9317-97*) Sieć trakcyjna kolejowa. Osprzęt. Ukośnik

wysięgnika

11 października 1971 r.1 lipca 1972 r.
671/9317-100 - - Odciąg wysięgnika11 października 1971 r.1 lipca 1972 r.
771/9317-101 - - Odciąg wysięgnika nieprzechylnego11 października 1971 r.1 lipca 1972 r.
w zakresie wykonawstwa i odbioru
871/9317-90 - Roboty fundamentowo-słupowe. Wymagania i

badania odbiorze

11 października 1971 r.1 lipca 1972 r.
w zakresie odbioru:
971/9317-92 - Wymagania i badania przy odbiorze sieci

jezdnej i powrotnej

11 października 1971 r.1 lipca 1972 r.
przez Ministra Rolnictwa:
w zakresie produkcji i obrotu:
1071/9101-02Wywar. Amoniakowany wywar gorzelniczy 9 listopada 1971 r.1 lipca 1972 r.
1171/9127-01Grzybnia grzybów uprawnych. Grzybnia pieczarki11 listopada 1971 r.1 lipca 1972 r.
przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Wykorzystania Energii Jądrowej:
w zakresie metod badań:
1266/3402-01Ocena wielkości skażeń promieniotwórczych

powierzchni metodą wymazów. Wytyczne ogólne

4 marca 1966 r.1 marca 1972 r.
przez Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości:
w zakresie produkcji:
1371/4961-09Wózki dziecięce. Wymagania i badania 9 listopada 1971 r.1 kwietnia 1972 r.
w zakresie produkcji i obrotu:
1471/6152-01Pasty do obuwia rozpuszczalnikowe10 września 1971 r.1 kwietnia 1972 r.
1571/6153-02Pasty do podłóg rozpuszczalnikowe10 września 1971 r.1 kwietnia 1972 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Ceramicznego:
w zakresie produkcji:
1671/7045-20Kamionkowe wyroby kwasoodporne. Elementy do filtrów studziennych30 września 1971 r.1 marca 1972 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Szklarskiego:
w zakresie produkcji:
1767/6831-29Opakowania szklane leków. Butelki typu LB-3 1 września 1967 r.1 marca 1972 r.
1868/6831-31Butelki do artykułów spożywczych. Butelka do soków eksportowych18 września 1968 r.1 marca 1972 r.
1965/6858-03Szkła refleksyjne do cieczowskazów naczyń ciśnieniowych11 października 1965 r.1 marca 1972 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Izolacji Budowlanej:
w zakresie produkcji i obrotu:
2071/6755-12Włókna szklane do izolacji cieplnej15 października 1971 r.1 marca 1972 r.
w zakresie metod badań:
2171/6750-07Azbest. Badania własności fizycznych. Oznaczanie powierzchni właściwej azbestów na aparacie wg Blaine’a-Dyckerhoffa 4 listopada 1971 r.1 kwietnia 1972 r.
przez Dyrektora Zakładu Badawczego Przemysłu Piekarskiego:
w zakresie produkcji:
2271/8073-06*) Pieczywo trwałe. Chleb mieszany konserwowy.

Proces produkcyjny

25 października 1971 r.1 marca 1972 r.
w zakresie produkcji i obrotu:
2371/8073-05 - Chleb mieszany konserwowy25 października 1971 r.1 marca 1972 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przedsiębiorstw Produkcji Maszyn i Urządzeń Handlowych:
w zakresie produkcji:
2471/5548-01*) Przeguby nożowe do wag. Noże stalowe

trójkątne

13 września 1971 r.1 marca 1972 r.
2571/5548-02 - Noże stalowe kroplowe13 września 1971 r.1 marca 1972 r.
2671/5548-03 - Noże stalowe ostrołukowe13 września 1971 r.1 marca 1972 r.
2771/5548-04 - Noże stalowe kwadratowe13 września 1971 r.1 marca 1972 r.
2871/5548-05 - Noże stalowe pięciokątne płaskie13 września 1971 r.1 marca 1972 r.
2971/5548-06 - Noże stalowe pięciokątne zbieżne13 września 1971 r.1 marca 1972 r.
3071/5548-07 - Noże stalowe okrągłe13 września 1971 r.1 marca 1972 r.
3171/5548-08 - Noże stalowe kłowe13 września 1971 r.1 marca 1972 r.
3271/5548-09 - Noże stalowe kwadratowe środkowe

krzywoliniowe

13 września 1971 r.1 marca 1972 r.
3371/5548-10 - Panewki stalowe prostokątne13 września 1971 r.1 marca 1972 r.
3471/5548-11 - Panewki stalowe płytkorowkowe13 września 1971 r.1 marca 1972 r.
3571/5548-12 - Panewki stalowe ostrokątne13 września 1971 r.1 marca 1972 r.
3671/5548-13 - Panewki stalowe tłoczone13 września 1971 r.1 marca 1972 r.
3771/5548-14 - Panewki stalowe płaskie zwykłe13 września 1971 r.1 marca 1972 r.
3871/5548-15 - Panewki stalowe z podstawą kulistą13 września 1971 r.1 marca 1972 r.
3971/5548-16 - Panewki stalowe stożkowe13 września 1971 r.1 marca 1972 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Poligraficznego:
w zakresie produkcji i obrotu:
4071/7463-02.01Farby typograficzne. Postanowienia ogólne20 października 1971 r.1 lipca 1972 r.
przez Dyrektora Naczelnego Zjednoczenia Przemysłu Muzycznego:
w zakresie produkcji i odbioru:
4171/8260-02*) Pianina. Pakowanie 1 października 1971 r.1 marca 1972 r.
4271/8260-05 - Skrzynki 1 października 1971 r.1 marca 1972 r.
4371/8263-05Banja 1 października 1971 r.1 marca 1972 r.
4471/8263-11Akordeony klawiszowe seryjne. Wymagania i badania techniczne17 sierpnia 1971 r.1 marca 1972 r.
przez Dyrektora Instytutu Technologii Drewna:
w zakresie metod badań:
4571/7107-07Drewnopochodne materiały płytowe. Oznaczanie odporności na przebijanie 8 października 1971 r.1 lipca 1972 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Meblarskiego:
w zakresie produkcji i obrotu:
4671/7147-04Części tapicerowane mebli. Mata tapicerska27 września 1971 r.1 kwietnia 1972 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Przetworów Papierowych i Materiałów Biurowych:
w zakresie produkcji i obrotu:
4771/7369-01Papiery, kartony i tektury wytłaczane oraz falowane30 września 1971 r.1 stycznia 1973 r.
4871/7383-06Bloki do kreślenia, szkicowania i rysowania26 października 1971 r.1 października 1972 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Stacji Radiowych i Telewizyjnych:
w zakresie projektowania, produkcji i odbioru:
4971/3321-02Nadajniki radiofoniczne ultrakrótkofalowe z modulacją częstotliwości. Parametry elektryczne. Wymagania i metody badania25 czerwca 1971 r.1 kwietnia 1972 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Budownictwa Łączności:
w zakresie projektowania i budowy:
5071/3231-16*) Telekomunikacyjne linie napowietrzne.

Odciągi doziemne. Ogólne wymagania

20 października 1971 r.1 kwietnia 1972 r.
w zakresie produkcji i odbioru:
5171/3231-17 - - Elementy betonowe. Kotew i ochraniacz20 października 1971 r.1 kwietnia 1972 r.
5271/3231-18 - - Uchwyt i hak20 października 1971 r.1 kwietnia 1972 r.
5371/3231-19 - - Naprężniki i pręty stalowe20 października 1971 r.1 kwietnia 1972 r.
przez Dyrektora Instytutu Łączności:
w zakresie projektowania, budowy, eksploatacji, produkcji i badań odbiorczych:
5470/8984-20Sieć automatycznego ruchu telegraficznego. Ogólne wymagania i badania15 grudnia 1970 r.1 kwietnia 1972 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Tworzyw Sztucznych "Erg":
w zakresie produkcji:
5571/6355-04Tkaniny powlekane uplastycznionym polichlorkiem winylu. Markiza10 listopada 1971 r.1 lipca 1972 r.
w zakresie produkcji i obrotu:
5671/6111-03Żywice lakiernicze. Żywice aminowe butoksylowane5 października 1971 r.1 lipca 1972 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Organicznego "Organika":
w zakresie produkcji:
5771/6047-01Pigmenty organiczne do wyrobów lakierowych 7 listopada 1971 r.1 czerwca 1972 r.
5871/6061-32Środki pomocnicze dla włókiennictwa. Sulfapol PW 7 listopada 1971 r.1 czerwca 1972 r.
5971/6069-18Środki pomocnicze dla przemysłu farmaceutycznego. Pilasol F 7 listopada 1971 r.1 czerwca 1972 r.
w zakresie metod badań:
6071/6051-08Pestycydy. Oznaczanie zawartości rtęci w produktach rtęcioorganicznych technicznych i formach użytkowych 4 września 1971 r.1 czerwca 1972 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Gumowego "Stomil":
w zakresie używania nazw i określeń:
6171/3700-05Tratwy ratunkowe pneumatyczne. Nazwy i określenia27 września 1971 r.1 lipca 1972 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Chemii Gospodarczej "Pollena":
w zakresie produkcji:
6271/6069-17Środki pomocnicze. Plastibol20 października 1971 r.1 kwietnia 1972 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Taboru Kolejowego:
w zakresie terminologii:
6371/3531-23*) Tabor kolejowy. Wagony osobowe. Mianownictwo

urządzeń zewnętrznych

29 października 1971 r.1 marca 1972 r.
6471/3532-32 - Wagony towarowe. Mianownictwo drzwi29 października 1971 r.1 marca 1972 r.
6571/3532-33 - Wagony towarowe. Mianownictwo zasuwy,

otworów ładownych i wentylacyjnych

29 października 1971 r.1 marca 1972 r.
6671/3532-34 - Wagony towarowe. Mianownictwo pudła29 października 1971 r.1 marca 1972 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Hutnictwa Żelaza i Stali:
w zakresie projektowania i produkcji:
6769/2741-03Maszyny spiekające taśmowe. Koła jezdne31 grudnia 1969 r.1 marca 1972 r.
przez Dyrektora Instytutu Odlewnictwa:
w zakresie produkcji i odbioru:
6871/4021-31Pomocnicze materiały formierskie. Pył żużla żelazochromowego. Chromalit15 października 1971 r.1 marca 1972 r.
6971/4023-04Odlewnicze zespoły modelowe magnezytowe. Masa modelowa. Modelit15 października 1971 r.1 marca 1972 r.
7071/4071-01Stopy wstępne krzemu. Sferostop-S15 października 1971 r.1 marca 1972 r.
7171/4071-02Stopy wstępne miedzi. Sferostop-C15 października 1971 r.1 marca 1972 r.
7271/4071-03Stopy wstępne niklu. Sferostop-N15 października 1971 r.1 marca 1972 r.
w zakresie metod badań:
7371/4024-36Analiza chemiczna żużla żelazochromowego15 października 1971 r.1 marca 1972 r.
7471/4072-01Analiza chemiczna stopów wstępnych krzemu. Sferostop-S15 października 1971 r.1 marca 1972 r.
7571/4072-02Analiza chemiczna stopów wstępnych miedzi. Sferostop-C15 października 1971 r.1 marca 1972 r.
7671/4072-03Analiza chemiczna stopów wstępnych niklu. Sferostop-N15 października 1971 r.1 marca 1972 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Wyrobów Odlewniczych:
w zakresie produkcji i obrotu:
7771/1317-03Kotły grzewcze. Złączki do członów żeliwnych29 lipca 1971 r.1 lipca 1972 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Materiałów Ogniotrwałych:
w zakresie produkcji:
7871/6762-15Materiały ogniotrwałe. Glinokrzemianowe kruszywa do betonów ogniotrwałych20 lipca 1971 r.1 marca 1972 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Hutnictwa Żelaza i Stali:
w zakresie terminologii:
7971/0510-01Koksownictwo. Podstawowe produkty, półprodukty i odpady. Terminologia10 października 1971 r.1 kwietnia 1972 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Budowy Urządzeń Chemicznych:
w zakresie produkcji:
8071/2256-02 Rury stalowe z ożebrowaniem śrubowym 6 września 1971 r.1 lipca 1972 r.
8171/5221-09*) Armatura przemysłowa. Zasuwy. Wyczystki11 sierpnia 1971 r.1 marca 1972 r.
8271/5223-05 - Zasuwy klinowe z przyłączami do spawania,

staliwne z gwintem trzpienia zewnątrz

kadłuba na ciśnienie nominalne 250 kG/cm2

(25,0 MN/m2)

6 września 1971 r.1 marca 1972 r.
8371/5223-06 - Zasuwy klinowe z przyłączami do spawania,

stalowe na maksymalne ciśnienie robocze 162

kG/cm2 (16,2 MN/m2) i temperaturę do 545°C

(818K)

6 września 1971 r.1 marca 1972 r.
w zakresie stosowania nazw i określeń:
8471/2364-01Wytłaczarki ślimakowe do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych. Nazwy i określenia28 czerwca 1971 r.1 lipca 1972 r.
w zakresie używania pojęć:
8571/1380-05Sprężarki tłokowe. Pojęcia i określenia podstawowe 6 września 1971 r.1 lipca 1972 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Lotniczego i Silnikowego "Delta":
w zakresie produkcji:
8671/2553-06*) Złącza rur miedzianych na ciśnienie nominalne

2,5 MN/m2 (25 kG/cm2). Łączniki

równoprzelotowe proste z gwintem metrycznym

5 lipca 1971 r.1 marca 1972 r.
8771/2553-07 - Łączniki równoprzelotowe kolankowe z

gwintem metrycznym

5 lipca 1971 r.1 marca 1972 r.
8871/2553-08 - Łączniki równoprzelotowe trójdrogowe z

gwintem metrycznym

5 lipca 1971 r.1 marca 1972 r.
8971/2553-17 - Nakrętki 5 lipca 1971 r.1 marca 1972 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Precyzyjnego "Prema":
w zakresu produkcji i obrotu:
9071/1131-06Łożyska toczne. Wałeczki stożkowe. Wymagania i badania 8 listopada 1971 r.1 marca 1972 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Automatyki i Aparatury Pomiarowej "Mera":
w zakresie produkcji i obrotu:
9171/3121-01Czytniki taśmy dziurkowanej. Ogólne wymagania i badania17 marca 1971 r.1 marca 1972 r.
9271/3122-02Dziurkarki taśmy. Ogólne wymagania badania17 marca 1971 r.1 marca 1972 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Sprzętu Optycznego i Medycznego:
w zakresie produkcji:
9371/5911-03*) Narzędzia medyczne. Noże resekcyjne typ

Langebeck

18 października 1971 r.1 stycznia 1973 r.
9471/5911-04 - Skalpele13 października 1971 r.1 stycznia 1973 r.
9571/5911-08 - Noże amputacyjne18 października 1971 r.1 stycznia 1973 r.
9671/5912-04 - Nożyczki ogólnochirurgiczne18 października 1971 r.1 stycznia 1973 r.
9771/5912-11 - Nożyczki typ Sims18 października 1971 r.1 stycznia 1973 r.
9871/5912-19 - Nożyczki typ Mayo18 października 1971 r.1 stycznia 1973 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Urządzeń Technologicznych "Techma":
w zakresie produkcji:
9971/3041-03Zespoły prostownikowe selenowe typu BZ. Wymagania i badania21 lipca 1971 r.1 lipca 1972 r.
w zakresie terminologii:
10071/1549-08Obróbka cieplno-chemiczna: Chromowanie dyfuzyjne stopów żelaza. Nazwy i określenia12 lipca 1971 r.1 lipca 1972 r.
w zakresie metod badań:
10171/1071-03Pomiar grubości powłok niklowych metodą termoelektryczną12 lipca 1971 r.1 lipca 1972 r.
w zakresie czynności określonych normą:
10271/4103-01Spawane połączenia króćców i odgałęzień rurociągów stalowych. Kształty złącz spawanych14 września 1971 r.1 lipca 1972 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Elektronicznego i Teletechnicznego "Unitra":
w zakresie produkcji:
10371/3313-01Złącza małej częstotliwości. Złącza pośrednie do płytek drukowanych. Ogólne wymagania i badania 6 listopada 1971 r.1 lipca 1972 r.
10471/3313-01.1Złącza pośrednie do płytek drukowanych o podziałce 2,5 mm 6 listopada 1971 r.1 lipca 1972 r.
w zakresie produkcji i obrotu:
10571/3061-17Żarówki telefoniczne. Ogólne wymagania i badania
10671/3325-05Odbiornik radiofoniczny typu DMT/L-20229 września 1971 r.1 marca 1972 r.
10771/3325-06Odbiornik radiofoniczny typu DMT-401- Jubilat29 września 1971 r.1 marca 1972 r.
10871/3371-31Lampy elektronowe typu EFL200 i PFL200 6 listopada 1971 r.1 lipca 1972 r.
10971/3371-32Lampa elektrodowa typu PL83 6 listopada 1971 r.1 lipca 1972 r.
11071/8371-42Lampy elektronowe typu EL505 i PL505 6 listopada 1971 r.1 lipca 1972 r.
w zakresie produkcji i odbioru
11171/3382-02Kubki ferrytowe. Wymiary 6 listopada 1971 r.1 lipca 1972 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Spirytusowego:
w zakresie produkcji i odbioru:
11271/8142-07Wódki gatunkowe słodkie30 października 1971 r.1 kwietnia 1972 r.
przez Naczelnego Dyrektora Centrali Przemysłu Mięsnego:
w zakresie produkcji:
11370/8010-06Peklowanie i solenie surowców do produkcji wędlin i wyrobów wędliniarskich30 grudnia 1970 r.1 marca 1972 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Tytoniowego:
w zakresie metod badań:
11471/9139-03Liście tytoniu. Badania jakości12 października 1971 r.1 marca 1972 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Paszowego "Bacutil":
w zakresie metod badań:
11571/9160-03Oznaczanie wytrzymałości kinetycznej pasz granulowanych14 października 1971 r.1 marca 1972 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Ortopedycznego:
w zakresie produkcji:
11671/5995-23Wyroby ortopedyczne. Podpończochy gumowe15 października 1971 r.1 lipca 1972 r.
w zakresie produkcji i odbioru:
11771/5991-02Narzędzia ortopedyczne. Klucze do wyginania15 października 1971 r.1 lipca 1972 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Morskich Stoczni Remontowych:
w zakresie używania nazw i określeń:
11871/3700-06Remonty statków morskich. Podstawowe nazwy i określenia29 października 1971 r.1 lipca 1972 r.
przez Dyrektora Naczelnego Zjednoczenia Portów Morskich:
w zakresie produkcji
11971/2191-04Palety ładunkowe płaskie drewniane jedno- i dwupłytowe dwuwejściowe ze skrzydłami 1.200x1.60023 października 1971 r.1 lipca 1972 r.
12071/2198-12Pomocniczy sprzęt przeładunkowy. Zawiesie z belkami prostymi do palet skrzydłowych 1.200x1.60023 października 1971 r.1 lipca 1972 r.