§ 3. - Ogłoszenie ustanowionych norm branżowych (BN). - M.P.1972.12.85 - OpenLEX

§ 3. - Ogłoszenie ustanowionych norm branżowych (BN).

Monitor Polski

M.P.1972.12.85

Akt utracił moc
Wersja od: 28 lutego 1972 r.
§  3.
1.
Norma wymieniona w § 1 lp. 11 zastępuje normę BN-63/9127-01 "Grzybnia pieczarki", ustanowioną przez. Ministra Rolnictwa dnia 25 stycznia 1963 r. (Monitor Polski Nr 26, poz. 133).
2.
Norma wymieniona w § 1 lp. 13 zastępuje normę BN-66/4946-09 "Wózki dziecięce. Wymagania i badania techniczne", ustanowioną przez Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości dnia 24 lutego 1966 r. (Monitor Polski Nr 21, poz. 116).
3.
Normy wymienione w § 1 lp. 14 i 15 zastępują następujące normy:
1)
BN-65/6152-01 "Pasta do obuwia woskowo-rozpuszczalnikowa",
2)
BN-65/6253-01 "Pasta do podłóg woskowo-rozpuszczalnikowa"

- ustanowione przez Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości dnia 13 listopada 1965 r. (Monitor Polski z 1966 r. Nr 3, poz. 24).

4.
Norma wymieniona w § 1 lp. 17 zastępuje normę BN-64/6831-10 "Opakowania szklane leków. Butelki typu LB-3", ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Szklarskiego dnia 28 stycznia 1964 r. (Monitor Polski Nr 39, poz. 185).
5.
Norma wymieniona w § 1 lp. 21 zastępuje normę BN-67/6750-07 "Azbest. Badania własności fizycznych. Oznaczanie powierzchni właściwej azbestu chryzotylowego", ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Izolacji Budowlanej dnia 20 czerwca 1967 r. (Monitor Polski Nr 68, poz. 339).
6.
Normy wymienione w § 1 lp. 41 i 42 zastępują normę BN-67/8260-02 "Pianina. Skrzynie i pakowanie", ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Muzycznego dnia 3 lipca 1967 r. (Monitor Polski Nr 53, poz. 264).
7.
Norma wymieniona w § 1 lp. 43 zastępuje normę BN-64/8263-05 "Instrumenty szarpane. Banjo. Wymagania i badania", ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Muzycznego dnia 24 kwietnia 1964 (Monitor Polski Nr 50, poz. 245).
8.
Norma wymieniona w § 1 lp. 44 zastępuje normę BN-66/8263-11 "Akordeony klawiszowe seryjne. Wymagania i badania techniczne", ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Muzycznego dnia 25 kwietnia 1966 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 323).
9.
Norma wymieniona w § 1 lp. 47 zastępuje normę BN-63/7369-01 "Papiery i kartony wytłaczane zwykłe", ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Przetworów Papierowych i Materiałów Biurowych dnia 4 stycznia 1963 r. (Monitor Polski Nr 15, poz. 92).
10.
Norma wymieniona w § 1 lp. 48 zastępuje normę BN-65/7383-06 "Bloki do kreślenia, szkicowania i rysowania", ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Przetworów Papierowych i Materiałów Biurowych dnia 28 kwietnia 1965 r. (Monitor Polski Nr 55, poz. 289).
11.
Norma wymieniona w § 1 lp. 49 zastępuje normę BN-65/9377-02 "Nadajniki radiofoniczne z modulacją częstotliwości. Wymagania elektryczne i metody badania", ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Stacji Radiowych i Telewizyjnych dnia 29 marca 1965 r. (Monitor Polski Nr 51, poz. 271).
12.
Norma wymieniona w § 1 lp. 50 zastępuje normę BN-64/3225-04 "Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Odciągi doziemne", ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Budownictwa Łączności dnia 10 stycznia 1964 r. (Monitor Polski Nr 29, poz. 131).
13.
Norma wymieniony w § 1 lp. 51 zastępuje następujące normy:
1)BN-65/8984-04"*) Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Ochraniacze

żelbetowe",

2)BN-63/9378-06" - Odciągi doziemne. Kotwie betonowe"

- ustanowione przez Dyrektora Zjednoczenia Budownictwa Łączności - pierwsza dnia 26 czerwca 1965 r. (Monitor Polski Nr 51, poz. 271), a druga dnia 6 listopada 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 29, poz. 131).

14.
Norma wymieniona w § 1 lp. 52 zastępuje normę BN-66/9378-33 "Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Odciągi doziemne. Hak stalowy", ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Budownictwa Łączności dnia 1 października 1966 r. (Monitor Polski Nr 72, poz. 336).
15.
Norma wymieniona w § 1 lp. 53 zastępuje następujące normy:
1)BN-63/3225-02"*) Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Odciągi

doziemne. Pręty stalowe",

2)BN-65/9378-27" - - Naprężniki

- ustanowione przez Dyrektora Zjednoczenia Budownictwa Łączności - pierwsza dnia 6 listopada 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 29, poz. 131), a druga dnia 15 listopada 1965 r. (Monitor Polski z 1966 r. Nr 3, poz. 24).

16.
Norma wymieniona w § 1 lp. 55 zastępuje normę BN-65/6355-04 "Tkaniny powlekane uplastycznionym polichlorkiem winylu. Markiza", ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Lniarskiego dnia 30 lipca 1965 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 386).
17.
Norma wymieniona w § 1 lp. 56 zastępuje następujące normy:
1)BN-65/6111-03"*) Żywice lakiernicze. Żywice mocznikowa butylowane",
2)BN-66/6111-04" - Żywice melaminowe butylowane"

- ustanowione przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Organicznego i Tworzyw Sztucznych "Erg" - pierwsza dnia 28 lipca 1965 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 386), a druga dnia 14 lipca 1966 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 323).

18.
Norma wymieniona w § 1 lp. 57 zastępuje normę BN-64/6047-01 "Pigmenty organiczne do wyrobów lakierowych. Żółcień pigmentowa G. Żółcień pigmentowa 10 G. Oranż pigmentowy trwały G. Szkarłat pigmentowy B. Szkarłat pigmentowy R. Błękit pigmentowy trwały B", ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Organicznego i Tworzyw Sztucznych "Erg" dnia 6 lutego 1964 r. (Monitor Polski Nr 43, poz. 207).
19.
Norma wymieniona w § 1 lp. 79 zastępuje normę BN-63/0510-01 "Koksownictwo. Podstawowe produkty, półprodukty i odpady. Słownictwo", ustanowioną przez Generalnego Dyrektora Zjednoczenia Hutnictwa Żelaza i Stali dnia 6 listopada 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 11, poz. 52).
20.
Norma wymieniona w § 1 lp. 80 zastępuje normę BN-69/2252-03 "Rury stalowe z ożebrowaniem śrubowym. Wymiary", ustanowioną przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Budowy Urządzeń Chemicznych dnia 14 lipca 1969 r. (Monitor Polski Nr 45, poz. 361).
21.
Normy wymienione w § 1 lp. 86, 87, 58 i 89 zastępują następujące normy:
1)BN-65/2553-06"*) Elementy złączne rurek miedzianych. Łączniki

równoprzelotowe, proste z gwintem metrycznym na

ciśnienie nominalne 25 kG/cm2",

2)BN-65/2553-07" - Łączniki równoprzelotowe, kolankowe z gwintem

metrycznym na ciśnienie nominalne 25 kG/cm2",

3)BN-65/2553-08" - Łączniki równoprzelotowe, trójdrogowe z gwintem

metrycznym na ciśnienie nominalne 25 kG/cm2",

4)BN-65/2553-17" - Nakrętki na ciśnienie nominalne 25 kG/cm2"

- ustanowione przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Lotniczego dnia 19 listopada 1965 r. (Monitor Polski z 1966 r. Nr 56, poz. 275).

22.
Norma wymieniona w § 1 lp. 90 zastępuje normę BN-68/1131-06 "Łożyska toczne. Wałeczki stożkowe. Wymagania i badania techniczne", ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Precyzyjnego dnia 23 stycznia 1968 r. (Monitor Polski Nr 46, poz. 326).
23.
Normy wymienione w § 1 lp. 93 i 94 zastępują następujące normy:
1)BN-64/5911-03"*) Narzędzia lekarskie. Noże kostne, typ Langenbeck,

brzuszaste",

2)BN-64/5911-04" - Noże chirurgiczne brzuszaste i ostrokończaste",

- ustanowione przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Sprzętu Medycznego "Pemed" dnia 13 marca 1964 r. (Monitor Polski Nr 29, poz. 131).

24.
Norma wymieniona w § 1 lp. 96 zastępuje następujące normy:
1)BN-63/5912-04"*) Narzędzia lekarskie. Nożyczki z jednym końcem

ostrym, proste",

2)BN-63/5912-05" - Nożyczki z tępymi końcami, proste",
3)BN-64/5912-09" - Nożyczki o końcach tępych, typ Cooper",
4)BN-64/5912-10" - Nożyczki z jednym końcem ostrym, typ Cooper"

- ustanowione przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Sprzętu Medycznego - pierwsza i druga dnia 31 grudnia 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 16, poz. 78), trzecia dnia 13 kwietnia 1964 r. (Monitor Polski Nr 39, poz. 185) i czwarta dnia 13 kwietnia 1964 r. (Monitor Polski Nr 64, poz. 300).

25.
Norma wymieniona w § 1 lp. 97 zastępuje normę BN-64/5912-11 "Narzędzia lekarskie. Nożyczki z tępymi końcami długości 240 mm", ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Sprzętu Medycznego "Pemed" dnia 16 kwietnia 1964 r. (Monitor Polski Nr 50, poz. 245).
26.
Norma wymieniona w § 1 lp. 103 zastępuje normę BN-69/3313-01 "Złącza płaskie 12, 24 i 36-stykowe", ustanowioną przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Elektronicznego i Teletechnicznego "Unitra", dnia 3 lutego 1969 r. (Monitor Polski Nr 15, poz. 122).
27.
Norma wymieniona w § 1 lp. 111 zastępuje normę BN-67/3286-04 "Kubki ferrytowe. Wymiary", ustanowioną przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Elektronicznego i Teletechnicznego "Unitra" dnia 29 kwietnia 1967 r. (Monitor Polski z 1969 r. Nr 40, poz. 334).
28.
Norma wymieniona w § 1 lp. 112 zastępuje normę BN-63/8142-07 "Wódki gatunkowe słodkie", ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Spirytusowego dnia 5 grudnia 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 11, poz. 52).
29.
Norma wymieniona w § 1 lp. 114 zastępuje normę BN-66/8139-06 "Liście tytoniowe. Badania jakości", ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Tytoniowego dnia 10 lutego 1966 r. (Monitor Polski Nr 21, poz. 116).
30.
Norma wymieniona w § 1 lp. 116 zastępuje normę BN-68/5995-23 "Wyroby ortopedyczne. Podpończochy gumowe", ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Ortopedycznego dnia 30 kwietnia 1968 r. (Monitor Polski Nr 32, poz. 220).
31.
Norma wymieniona w § 1 lp. 117 zastępuje normę BN-63/5991-02 "Narzędzia ortopedyczne. Klucze do wyginania szyn i stalek", ustanowioną przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej dnia 6 grudnia 1963 r. (Monitor Polski z 1968 r. Nr 11, poz. 73).