Ogłoszenie ustanowionych norm branżowych.

Monitor Polski

M.P.1969.51.404

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 grudnia 1969 r.

OBWIESZCZENIE
POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO
z dnia 20 listopada 1969 r.
w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm branżowych.

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 53, poz. 298) Polski Komitet Normalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje:
Ustanowione zostały następujące normy branżowe (BN):
Lp.Numer normyTytuł normy i zakres Data
obowiązywaniaustanowienia normyod której norma obowiązuje
12345
przez Ministra Komunikacji:
w zakresie produkcji i odbioru:
169/3506-07Urządzenia zabezpieczenia ruchu kolejowego. Transformatory typu REJ 10-15. Ogólne wymagania i badania22 września 1969 r.1 października 1970 r.
w zakresie produkcji i napraw
269/3517-35*) Tabor kolejowy

normalnotorowy. Klocek

hamulcowy jednowstawkowy

W7

22 września 1969 r.1 października 1970 r.
369/3517-36 - Klocek hamulcowy

dwuwstawkowy D2

22 września 1969 r.1 października 1970 r.
przez Ministra Rolnictwa:
w zakresie obrotu:
469/9135-01Pasze. Siano27 września 1969 r.1 lipca 1970 r.
569/9147-11*) Ryby hodowlane. Materiał

zarybieniowy łososia i

troci

29 września 1969 r.1 lipca 1970 r.
669/9147-12 - Materiał zarybieniowy

szczupaka

29 września 1969 r.1 lipca 1970 r.
przez Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości:
w zakresie produkcji i obrotu:
769/6756-04Płyty z trzciny pospolitej19 września 1969 r.1 lipca 1970 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Izolacji Budowlanej:
w zakresie produkcji i obrotu:
869/6755-06Welon z włókien szklanych25 sierpnia 1969 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Okuć i Instalacji Budowlanych:
w zakresie produkcji i obrotu:
969/5051-04*) Okucia budowlane.

Zatrzaski wierzchnie

zapadkowe. Zaczepy

3 września 1969 r.1 lipca 1970 r.
1069/5051-05 - Zatrzaski wierzchnie

zapadkowe

3 września 1969 r.1 lipca 1970 r.
przez Dyrektora Zespołu Produkcji i Techniki Filmowej:
w zakresie produkcji:
1169/8211-01Film 35 mm. Okienko kamery do zdjęć szerokoekranowych 1:2,35. Wymiary25 lutego 1969 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
w zakresie czynności określonych normą:
1269/8204-01Odtwarzanie obrazu i dźwięku w kinach. Wymagania i badania techniczne25 lutego 1969 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
1369/8204-02Odtwarzanie obrazu i dźwięku w salach przeglądowych. Wymagania i badania techniczne25 lutego 1969 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Celulozowo-Papierniczego:
w zakresie produkcji i obrotu:
1469/7326-11Papier obiciowy7 października 1969 r.1 kwietnia 1970 r.
1569/7329-04Wytwory papiernicze. Podłoże do kredowania7 października 1969 r.1 kwietnia 1970 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Tartacznego i Wyrobów Drzewnych:
w zakresie produkcji:
1669/7161-43Opakowania transportowe drewniane. Skrzynki i komplety skrzynkowe do wątrób tłustych15 października 1969 r.1 kwietnia 1970 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Budownictwa Łączności:
w zakresie produkcji i odbioru:
1769/3231-11Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Obłąki do poprzeczników30 września 1969 r.1 kwietnia 1970 r.
1869/3231-12Telekomunikacyjne linie napowietrzne na słupach struno-betonowych. Obłąki do skrzynek kablowych 20 X 2N i 30 X 2N30 września 1969 r.1 kwietnia 1970 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Wyrobów Odlewniczych:
w zakresie produkcji i obrotu:
1969/4937-07Sprzęt gospodarstwa domowego. Naczynia żeliwne20 września 1969 r.1 lipca 1971 r.
przez Dyrektora Instytutu Odlewnictwa:
w zakresie produkcji:
2069/4042-17Rdzennice drewniane. Klamry łączące15 września 1969 r.1 lipca 1970 r.
w zakresie produkcji i odbioru:
2169/4021-26*) Odlewnicze materiały

formierskie. Spoiwa

rdzeniowe. Żywica

syntetyczna FO-80

15 września 1969 r.1 lipca 1970 r.
2269/4021-27 - - Żywica syntetyczna

Karbafuryl G-2

15 września 1969 r.1 lipca 1970 r.
2369/4021-28 - Mączka korundowo-

cyrkonowa KZ

15 września 1969 r.1 lipca 1970 r.
2469/4021-29 - Mieszanka cyrkonowa15 września 1969 r.1 lipca 1970 r.
w zakresie dokumentacji technicznej:
2569/4002-01*) Projektowanie technologii

odlewów. Odpowietrzenia

form i rdzeni

15 września 1969 r.1 lipca 1970 r.
2669/4002-02 - Oznaczenia materiałów

formierskich

15 września 1969 r.1 lipca 1970 r.
przez Dyrektora Centralnego Ośrodka Konstrukcyjno-Badawczego Przemysłu Okrętowego:
w zakresie projektowania i produkcji:
2769/3723-02Odwietrzniki pomieszczeń okrętowych. Dnom 15015 września 1969 r.1 stycznia 1971 r.
w zakresie produkcji:
2869/3731-01Złącza kołnierzowe do węży gumowych okrętowe pnom = 10 kG/cm2 (1 MN/m2)15 września 1969 r.1 lipca 1970 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Hutnictwa Żelaza i Stali:
w zakresie metod badań:
2969/0511-14Smoła i pak dla przemysłu elektrodowego. Oznaczanie składników nierozpuszczalnych w chinolinie3 września 1969 r.1 stycznia 1970 r.
przez Generalnego Dyrektora Zjednoczenia Górniczo-Hutniczego Metali Nieżelaznych:
w zakresie produkcji:
3069/0822-15Mosiądz, miedź, aluminium, miedzionikiel. Taśmy do wyrobu spłonek26 września 1969 r.1 stycznia 1970 r.
3169/0824-01Miedź stopowa. Drut26 września 1969 r.1 stycznia 1970 r.
3269/0826-07Miedź próżniowa i beztlenowa. Rury26 września 1969 r.1 stycznia 1970 r.
3369/0859-02Cynk i cynk ołowiowy. Krążki26 września 1969 r.1 stycznia 1970 r.
3469/0885-03Aluminium. Proszek płatkowy polerowany8 października 1969 r.1 stycznia 1970 r.
3569/0893-01Stopy niklowo-żelazowe magnetycznie miękkie. Kształtki magnetowodów8 października 1969 r.1 stycznia 1970 r.
w zakresie metod badań:
3669/0899-01Wyznaczanie komutacyjnej krzywej magnezowania i krzywej histerezy próbek pierścieniowych metodą statyczną8 października 1969 r.1 stycznia 1970 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Maszyn Budowlanych:
w zakresie projektowania i produkcji:
3769/2021-01Przecieraki okrągłe. Sita. Podział, główne wymiary i wymagania ogólne6 września 1969 r.1 kwietnia 1970 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Motoryzacyjnego:
w zakresie produkcji:
3869/3681-05*) Wyposażenie elektryczne

pojazdów samochodowych.

Regulatory prądnic.

Wymagania i badania

7 sierpnia 1969 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
3969/3681-06 - Prądnice samochodowe.

Wymagania i badania

7 sierpnia 1969 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Dyrektora Naczelnego Zjednoczenia Przemysłu Ciągników i Maszyn Rolniczych:
w zakresie produkcji:
4069/1953-04Zgrabiarki kołowe. Nakładka stalowa do palców sprężystych koła zgrabiającego17 września 1969 r.1 stycznia 1970 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Tworzyw Sztucznych "Erg":
w zakresie produkcji:
4169/6099-05Otoczki ochronne polichlorowinylowe i polietylenowe1 października 1969 r.1 kwietnia 1970 r.
w zakresie metod badań:
4269/6091-32Materiały wybuchowe górnicze. Oznaczanie zawartości składników rozpuszczalnych w wodzie26 sierpnia 1969 r.1 kwietnia 1970 r.
4369/6094-13Zapalniki elektryczne zwłoczne. Badanie działania opóźniacza22 września 1969 r.1 kwietnia 1970 r.
przez Dyrektora Naczelnego Zjednoczenia Przemysłu Gumowego:
w zakresie produkcji:
4469/6615-04*) Wyroby z gumy pełnej.

Opony bieżnikowane

25 września 1969 r.1 stycznia 1970 r.
4569/6615-05 - Opony naprawiane25 września 1969 r.1 stycznia 1970 r.
w zakresie obrotu:
4669/6615-06 - Opony do naprawy i do

bieżnikowania

25 września 1969 r.1 stycznia 1970 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Farb i Lakierów:
w zakresie produkcji:
4769/6112-21Szpachlówka emulsyjna JP-6030 sierpnia 1969 r.1 kwietnia 1970 r.
4869/6114-51Lakier poliwinylowy AO aluminiowy25 lipca 1969 r.1 kwietnia 1970 r.
4969/6114-54Lakier poliestrowy parafinowy bezbarwny25 lipca 1969 r.1 kwietnia 1970 r.
5069/6115-13Emalie ftalowe specjalne odporne na tropik suchy30 sierpnia 1969 r.1 kwietnia 1970 r.
5169/6115-51Emalie chemoutwardzalne do nart30 sierpnia 1969 r.1 kwietnia 1970 r.
w zakresie klasyfikacji:
5269/6110-14Rozcieńczalniki do wyrobów lakierowych. Zasady podziału, symboliki i nazewnictwa25 lipca 1969 r.1 kwietnia 1970 r.
5369/6110-27Wyroby lakierowe. Zasady podziału, symboliki i nazewnictwa25 lipca 1969 r.1 kwietnia 1970 r.
w zakresie metod badań:
5469/6110-29Oznaczanie liczby aminowej w żywicach poliamidowych i trójetyleno-czteroaminie30 sierpnia 1969 r.1 kwietnia 1970 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Budowy i Remontów Urządzeń Chemicznych:
w zakresie projektowania:
5569/2205-03Połączenia spawane elementów naczyń ciśnieniowych. Wytyczne konstrukcyjne7 sierpnia 1969 r.1 stycznia 1970 r.
5669/2256-01Wymienniki ciepła. Chłodnice ociekowe. Wytyczne konstrukcyjne7 sierpnia 1969 r.1 stycznia 1970 r.
w zakresie projektowania i produkcji:
5769/2251-06*) Wymienniki ciepła

płaszczowo-rurowe ze

stałymi płytami sitowymi

Dz 159÷508 mm.

Rozmieszczenie otworów w

płytach sitowych i

przegrodach

7 sierpnia 1969 r.1 kwietnia 1970 r.
5869/2251-18 - Dw 600÷1600 mm.

Rozmieszczenie otworów

w płytkach sitowych i

przegrodach

7 sierpnia 1969 r.1 kwietnia 1970 r.
5969/2251-19Wymienniki ciepła płaszczowo-rurowe ze swobodną głowicą Dw 600÷1400 mm. Rozmieszczenie otworów w płytach sitowych i przegrodach7 sierpnia 1969 r.1 kwietnia 1970 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Filcowego i Tkanin Technicznych:
w zakresie produkcji i obrotu:
6069/7674-04Wyroby konfekcyjne techniczne. Plandeki9 sierpnia 1969 r.1 stycznia 1970 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Dziewiarskiego i Pończoszniczego:
w zakresie produkcji i obrotu:
6169/7584-02Wyroby pończosznicze. Znakowanie23 maja 1969 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Dyrektora Zjednoczenia Gospodarki Rybnej:
w zakresie obrotu:
6269/8027-04Konserwy rybne. Okresy gwarancyjne30 września 1969 r.1 stycznia 1970 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Jajczarsko-Drobiarskiego:
w zakresie czynności określonych normą:
6369/8030-01Wymagania sanitarne i weterynaryjne dla zakładów produkujących drób bity10 września 1969 r.1 stycznia 1970 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Cukierniczego:
w zakresie metod badań:
6469/8090-10Tłuszcz kakaowy. Oznaczenie temperatury mięknięcia i całkowitego sklarowania20 września 1969 r.1 kwietnia 1970 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Ziemniaczanego:
w zakresie metod badań:
6569/8080-02Analityczne metody kontroli procesu technologicznego syropiarni. Syrop skrobiowy9 września 1969 r.1 kwietnia 1970 r.
1.
Wprowadzone zostały zmiany w następujących normach branżowych (BN), obowiązujące od dnia 1 lutego 1970 r.:
Lp.Numer normyTytuł normyData
ustanowienia normyustanowienia zmian
12345
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Materiałów Ogniotrwałych:
165/6763-18Materiały ogniotrwałe. Kliny magnezjowe dla pieców obrotowych. Wymiary15 września 1965 r. (Monitor Polski z 1966 r. Nr 3, poz. 24)21 sierpnia 1969 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Motoryzacyjnego:
268/1372-02Filtry powietrza. Wymagania i badania10 stycznia 1968 r. (Monitor Polski Nr 25, poz. 166)18 sierpnia 1969 r.
przez Generalnego Dyrektora Zjednoczenia Górniczo-Hutniczego Metali Nieżelaznych:
367/0886-11Magnez. Proszek skrawany13 marca 1967 r. (Monitor Polski Nr 36, poz. 175)26 września 1969 r.
przez Dyrektora Instytutu Odlewnictwa:
468/4021-23Pomocnicze materiały formierskie. Spoiwa rdzeniowe. Ług posiarczynowy30 września 1968 r. (Monitor Polski z 1969 r. Nr 5, poz. 57)15 września 1969 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Artykułów Technicznych i Galanteryjnych:
567/7753-04Ochrony osobiste skórzane na palce rąk17 grudnia 1967 r. (Monitor Polski z 1968 r. Nr 27, poz. 185)28 sierpnia 1969 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Gospodarki Rybnej:
667/8027-03Konserwy rybne. Wymagania jakościowe15 kwietnia 1967 r. (Monitor Polski Nr 49, poz. 247)12 września 1969 r.
763/8028-01Rybne surowce uboczne świeże i mrożone. Wątroba z ryb dorszowatych23 sierpnia 1963 r. (Monitor Polski Nr 79, poz. 388)22 września 1969 r.
867/8029-01Rybne przetwory uboczne. Tran techniczny rafinowany26 maja 1967 r. (Monitor Polski Nr 49, poz. 247)22 września 1969 r.
2.
Tytuł normy BN-68/4021-23, ustanowionej przez Dyrektora Instytutu Odlewnictwa dnia 30 września 1968 r. (Monitor Polski z 1969 r. Nr 5, poz. 57), zmieniony został na tytuł: "Pomocnicze materiały formierskie. Spoiwa rdzeniowe. Wywar z ługu posiarczynowego".
1.
Norma wymieniona w § 1 lp. 2 zastępuje normę BN-65/9312-11 "Tabor kolejowy normalnotorowy. Klocek hamulcowy jednowstawkowy W7". ustanowioną przez Ministra Komunikacji dnia 18 listopada 1965 r. (Monitor Polski z 1966 r. Nr 3, poz. 24).
2.
Norma wymieniona w § 1 lp. 8 zastępuje normę BN-66/6755-06 "Welon z włókien szklanych", ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Izolacji Budowlanej dnia 14 czerwca 1966 r. (Monitor Polski Nr 44, poz. 224).
3.
Normy wymienione w § 1 lp. 12 i 13 zastępują następujące normy:

1) BN-63/8204-01 "Odtwarzanie obrazu i dźwięku w kinach. Wymagania i badania techniczne",

2) BN-63/8204-02 "Odtwarzanie obrazu i dźwięku w salach przeglądowych. Wymagania i badania techniczne"

- ustanowione przez Ministra Kultury i Sztuki dnia 4 grudnia 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 16, poz. 78).

4.
Norma wymieniona w § 1 lp. 17 zastępuje normę BN-65/8984-09 "Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Obłąki stalowe", ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Budownictwa Łączności dnia 15 listopada 1965 r. (Monitor Polski z 1966 r. Nr 3, poz. 24).
5.
Norma wymieniona w § 1 lp. 27 zastępuje normę BN-64/3723-02 "Wentylacja statków wodnych. Odwietrzniki. Dnom 150", ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Okrętowego dnia 30 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 19, poz. 88).
6.
Norma wymieniona w § 1 lp. 28 zastępuje normę BN-61/3731-01 "Osprzęt rurociągów okrętowych. Złącza kołnierzowe do węży gumowych Pnom = 10 kG/cm2", ustanowioną przez Dyrektora Centralnego Biura Konstrukcji Okrętowych Nr 1 dnia 29 grudnia 1961 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 67, poz. 386).
7.
Norma wymieniona w § 1 lp. 31 zastępuje następujące normy:
1)
BN-63/0824-01 "Miedź cynowa. Drut",
2)
BN-65/0824-08 "Miedź manganowa MM2A. Drut"

- ustanowione przez Generalnego Dyrektora Zjednoczenia Górniczo-Hutniczego Metali Nieżelaznych: pierwsza dnia 3 czerwca 1963 r. (Monitor Polski Nr 71, poz. 357), a druga dnia 21 grudnia 1965 r. (Monitor Polski z 1966 r. Nr 11, poz. 78).

8.
Norma wymieniona w § 1 lp. 33 zastępuje normę BN-64/0859-02 "Cynk. Krążki do wyrobu kubków bateryjnych", ustanowioną przez Generalnego Dyrektora Zjednoczenia Górniczo-Hutniczego Metali Nieżelaznych dnia 18 marca 1964 r. (Monitor Polski Nr 72, poz. 340).
9.
Norma wymieniona w § 1 lp. 50 zastępuje normę BN-64/6115-13 "Emalie odporne na warunki klimatu tropikalnego suchego TA", ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Farb i Lakierów dnia 14 lutego 1964 r. (Monitor Polski Nr 39, poz. 185).
10.
Norma wymieniona w § 1 lp. 52 zastępuje normę BN-65/6110-14 "Rozcieńczalniki lakiernicze. Podział i symbole", ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Farb i Lakierów dnia 4 lutego 1965 r. (Monitor Polski Nr 24, poz. 122).
11.
Norma wymieniona w § 1 lp. 57 zastępuje normę BN-63/2251-06 "Wymienniki ciepła płaszczowo-rurowe. Rozmieszczenie otworów w płytach sitowych", ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Budowy Aparatury Chemicznej dnia 7 lutego 1963 r. (Monitor Polski Nr 26, poz. 133).
12.
Norma wymieniona w § 1 lp. 61 zastępuje normę BN-67/7584-02 "Wyroby pończosznicze. Znakowanie", ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Dziewiarskiego i Pończoszniczego dnia 18 lutego 1967 r. (Monitor Polski Nr 36, poz. 175).
13.
Norma wymieniona w § 1 lp. 63 zastępuje normę BN-62/8030-01 "Zakład produkujący drób bity. Wymagania techniczne", ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Jajczarsko-Drobiarskiego dnia 6 października 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 5, poz. 26).
14.
Norma wymieniona w § 1 lp. 23 obwieszczenia Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 13 października 1969 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm branżowych (Monitor Polski Nr 45, poz. 361) zastępuje normę BN-63/1923-17 "Maszyny rolnicze. Jarzma półokrągłe. Gęsiostopka", ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Ciągników i Maszyn Rolniczych dnia 10 września 1963 r. (Monitor Polski Nr 95, poz. 449).
Tracą moc następujące normy branżowe:
1)
z dniem ogłoszenia obwieszczenia: a) BN-67/6741-11 "Dachówki ceramiczne. Dachówki zakładkowe tłoczone "Wita"", ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Ceramiki Budowlanej dnia 13 stycznia 1967 r. (Monitor Polski Nr 17, poz. 89), b) PN-63/8865-01 "Wentylacja mechaniczna. Wentylatory promieniowe. Układy", ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przedsiębiorstw Instalacji Przemysłowych dnia 2 lipca 1963 r. (Monitor Polski Nr 71, poz. 357),
2)
z dniem 1 stycznia 1970 r.: BN-62/3787-02 "Urządzenia zejściowe statków żeglugi śródlądowej. Poręcze przyścienne", ustanowiona przez Dyrektora Biura Projektów i Studiów Taboru Rzecznego dnia 12 października 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 44, poz. 223 i z 1965 r. Nr 5, poz. 17).
_________

*) Pełny tytuł normy; jedna kreska przed tytułem tej samej serii norm zastępuje pierwszą część pełnego tytułu, a dwie kreski przed tytułem tej samej serii norm zastępują dwie pierwsze części pełnego tytułu.