§ 2. - Ogłoszenie ustanowionych norm branżowych.

Monitor Polski

M.P.1969.51.404

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 grudnia 1969 r.
§  2.
1.
Wprowadzone zostały zmiany w następujących normach branżowych (BN), obowiązujące od dnia 1 lutego 1970 r.:
Lp.Numer normyTytuł normyData
ustanowienia normyustanowienia zmian
12345
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Materiałów Ogniotrwałych:
165/6763-18Materiały ogniotrwałe. Kliny magnezjowe dla pieców obrotowych. Wymiary15 września 1965 r. (Monitor Polski z 1966 r. Nr 3, poz. 24)21 sierpnia 1969 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Motoryzacyjnego:
268/1372-02Filtry powietrza. Wymagania i badania10 stycznia 1968 r. (Monitor Polski Nr 25, poz. 166)18 sierpnia 1969 r.
przez Generalnego Dyrektora Zjednoczenia Górniczo-Hutniczego Metali Nieżelaznych:
367/0886-11Magnez. Proszek skrawany13 marca 1967 r. (Monitor Polski Nr 36, poz. 175)26 września 1969 r.
przez Dyrektora Instytutu Odlewnictwa:
468/4021-23Pomocnicze materiały formierskie. Spoiwa rdzeniowe. Ług posiarczynowy30 września 1968 r. (Monitor Polski z 1969 r. Nr 5, poz. 57)15 września 1969 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Artykułów Technicznych i Galanteryjnych:
567/7753-04Ochrony osobiste skórzane na palce rąk17 grudnia 1967 r. (Monitor Polski z 1968 r. Nr 27, poz. 185)28 sierpnia 1969 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Gospodarki Rybnej:
667/8027-03Konserwy rybne. Wymagania jakościowe15 kwietnia 1967 r. (Monitor Polski Nr 49, poz. 247)12 września 1969 r.
763/8028-01Rybne surowce uboczne świeże i mrożone. Wątroba z ryb dorszowatych23 sierpnia 1963 r. (Monitor Polski Nr 79, poz. 388)22 września 1969 r.
867/8029-01Rybne przetwory uboczne. Tran techniczny rafinowany26 maja 1967 r. (Monitor Polski Nr 49, poz. 247)22 września 1969 r.
2.
Tytuł normy BN-68/4021-23, ustanowionej przez Dyrektora Instytutu Odlewnictwa dnia 30 września 1968 r. (Monitor Polski z 1969 r. Nr 5, poz. 57), zmieniony został na tytuł: "Pomocnicze materiały formierskie. Spoiwa rdzeniowe. Wywar z ługu posiarczynowego".