§ 4. - Ogłoszenie ustanowionych norm branżowych.

Monitor Polski

M.P.1969.51.404

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 grudnia 1969 r.
§  4.
Tracą moc następujące normy branżowe:
1)
z dniem ogłoszenia obwieszczenia: a) BN-67/6741-11 "Dachówki ceramiczne. Dachówki zakładkowe tłoczone "Wita"", ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Ceramiki Budowlanej dnia 13 stycznia 1967 r. (Monitor Polski Nr 17, poz. 89), b) PN-63/8865-01 "Wentylacja mechaniczna. Wentylatory promieniowe. Układy", ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przedsiębiorstw Instalacji Przemysłowych dnia 2 lipca 1963 r. (Monitor Polski Nr 71, poz. 357),
2)
z dniem 1 stycznia 1970 r.: BN-62/3787-02 "Urządzenia zejściowe statków żeglugi śródlądowej. Poręcze przyścienne", ustanowiona przez Dyrektora Biura Projektów i Studiów Taboru Rzecznego dnia 12 października 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 44, poz. 223 i z 1965 r. Nr 5, poz. 17).