§ 3. - Ogłoszenie ustanowionych norm branżowych.

Monitor Polski

M.P.1969.51.404

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 grudnia 1969 r.
§  3.
1.
Norma wymieniona w § 1 lp. 2 zastępuje normę BN-65/9312-11 "Tabor kolejowy normalnotorowy. Klocek hamulcowy jednowstawkowy W7". ustanowioną przez Ministra Komunikacji dnia 18 listopada 1965 r. (Monitor Polski z 1966 r. Nr 3, poz. 24).
2.
Norma wymieniona w § 1 lp. 8 zastępuje normę BN-66/6755-06 "Welon z włókien szklanych", ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Izolacji Budowlanej dnia 14 czerwca 1966 r. (Monitor Polski Nr 44, poz. 224).
3.
Normy wymienione w § 1 lp. 12 i 13 zastępują następujące normy:

1) BN-63/8204-01 "Odtwarzanie obrazu i dźwięku w kinach. Wymagania i badania techniczne",

2) BN-63/8204-02 "Odtwarzanie obrazu i dźwięku w salach przeglądowych. Wymagania i badania techniczne"

- ustanowione przez Ministra Kultury i Sztuki dnia 4 grudnia 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 16, poz. 78).

4.
Norma wymieniona w § 1 lp. 17 zastępuje normę BN-65/8984-09 "Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Obłąki stalowe", ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Budownictwa Łączności dnia 15 listopada 1965 r. (Monitor Polski z 1966 r. Nr 3, poz. 24).
5.
Norma wymieniona w § 1 lp. 27 zastępuje normę BN-64/3723-02 "Wentylacja statków wodnych. Odwietrzniki. Dnom 150", ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Okrętowego dnia 30 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 19, poz. 88).
6.
Norma wymieniona w § 1 lp. 28 zastępuje normę BN-61/3731-01 "Osprzęt rurociągów okrętowych. Złącza kołnierzowe do węży gumowych Pnom = 10 kG/cm2", ustanowioną przez Dyrektora Centralnego Biura Konstrukcji Okrętowych Nr 1 dnia 29 grudnia 1961 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 67, poz. 386).
7.
Norma wymieniona w § 1 lp. 31 zastępuje następujące normy:
1)
BN-63/0824-01 "Miedź cynowa. Drut",
2)
BN-65/0824-08 "Miedź manganowa MM2A. Drut"

- ustanowione przez Generalnego Dyrektora Zjednoczenia Górniczo-Hutniczego Metali Nieżelaznych: pierwsza dnia 3 czerwca 1963 r. (Monitor Polski Nr 71, poz. 357), a druga dnia 21 grudnia 1965 r. (Monitor Polski z 1966 r. Nr 11, poz. 78).

8.
Norma wymieniona w § 1 lp. 33 zastępuje normę BN-64/0859-02 "Cynk. Krążki do wyrobu kubków bateryjnych", ustanowioną przez Generalnego Dyrektora Zjednoczenia Górniczo-Hutniczego Metali Nieżelaznych dnia 18 marca 1964 r. (Monitor Polski Nr 72, poz. 340).
9.
Norma wymieniona w § 1 lp. 50 zastępuje normę BN-64/6115-13 "Emalie odporne na warunki klimatu tropikalnego suchego TA", ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Farb i Lakierów dnia 14 lutego 1964 r. (Monitor Polski Nr 39, poz. 185).
10.
Norma wymieniona w § 1 lp. 52 zastępuje normę BN-65/6110-14 "Rozcieńczalniki lakiernicze. Podział i symbole", ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Farb i Lakierów dnia 4 lutego 1965 r. (Monitor Polski Nr 24, poz. 122).
11.
Norma wymieniona w § 1 lp. 57 zastępuje normę BN-63/2251-06 "Wymienniki ciepła płaszczowo-rurowe. Rozmieszczenie otworów w płytach sitowych", ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Budowy Aparatury Chemicznej dnia 7 lutego 1963 r. (Monitor Polski Nr 26, poz. 133).
12.
Norma wymieniona w § 1 lp. 61 zastępuje normę BN-67/7584-02 "Wyroby pończosznicze. Znakowanie", ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Dziewiarskiego i Pończoszniczego dnia 18 lutego 1967 r. (Monitor Polski Nr 36, poz. 175).
13.
Norma wymieniona w § 1 lp. 63 zastępuje normę BN-62/8030-01 "Zakład produkujący drób bity. Wymagania techniczne", ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Jajczarsko-Drobiarskiego dnia 6 października 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 5, poz. 26).
14.
Norma wymieniona w § 1 lp. 23 obwieszczenia Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 13 października 1969 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm branżowych (Monitor Polski Nr 45, poz. 361) zastępuje normę BN-63/1923-17 "Maszyny rolnicze. Jarzma półokrągłe. Gęsiostopka", ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Ciągników i Maszyn Rolniczych dnia 10 września 1963 r. (Monitor Polski Nr 95, poz. 449).