Monitor Polski

Rocznica Zbrodni Katyńskiej.

M.P.2006.32.349 | uchwała z dnia 26 kwietnia 2006 r. | Akt nienormatywny

Upamiętnienie 85. rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego.

M.P.2006.32.348 | uchwała z dnia 27 kwietnia 2006 r. | Akt nienormatywny

Represjonowanie liderów opozycji demokratycznej na Białorusi.

M.P.2006.32.346 | uchwała z dnia 27 kwietnia 2006 r. | Akt nienormatywny

Polsko-Amerykański Parlamentarny Program Wymiany Młodzieży.

M.P.2006.32.345 | uchwała z dnia 27 kwietnia 2006 r. | Akt nienormatywny

Dwudziesta rocznica tragedii w Czarnobylu.

M.P.2006.32.344 | uchwała z dnia 27 kwietnia 2006 r. | Akt nienormatywny

Nagrody przyznawane funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z funduszu motywacyjnego.

M.P.2006.31.342 | zarządzenie z dnia 4 maja 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie orderu.

M.P.2006.31.341 | postanowienie z dnia 10 kwietnia 2006 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2006.31.340 | postanowienie z dnia 7 kwietnia 2006 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2006.31.339 | postanowienie z dnia 7 kwietnia 2006 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2006.31.338 | postanowienie z dnia 27 marca 2006 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2006.31.337 | postanowienie z dnia 27 marca 2006 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2006.31.336 | postanowienie z dnia 23 marca 2006 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczenia.

M.P.2006.31.335 | postanowienie z dnia 21 marca 2006 r. | Akt indywidualny

Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt Kp 2/04.

M.P.2006.30.334 | postanowienie z dnia 19 kwietnia 2006 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt Kp 2/04.

M.P.2006.30.333 | wyrok z dnia 12 kwietnia 2006 r. | Akt jednorazowy

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych.

M.P.2006.30.330 | obwieszczenie z dnia 14 kwietnia 2006 r. | Akt utracił moc

Międzyresortowy Zespół do spraw opracowania Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2006.30.329 | zarządzenie z dnia 25 kwietnia 2006 r. | Akt utracił moc

Zm.: uchwała w sprawie Regulaminu Sądu Najwyższego.

M.P.2006.30.328 | uchwała z dnia 20 kwietnia 2006 r. | Akt jednorazowy

Nadanie odznaczeń.

M.P.2006.30.327 | postanowienie z dnia 21 marca 2006 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2006.30.326 | postanowienie z dnia 15 marca 2006 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2006.30.325 | postanowienie z dnia 6 marca 2006 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2006.30.324 | postanowienie z dnia 2 marca 2006 r. | Akt indywidualny

Nadanie stopnia generała brygady.

M.P.2006.30.322 | postanowienie z dnia 31 marca 2006 r. | Akt indywidualny

Nadanie stopnia generała dywizji.

M.P.2006.30.321 | postanowienie z dnia 31 marca 2006 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2006.30.320 | postanowienie z dnia 23 marca 2006 r. | Akt indywidualny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2006 r.

M.P.2006.29.319 | komunikat z dnia 14 kwietnia 2006 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w I kwartale 2006 r.

M.P.2006.29.318 | komunikat z dnia 14 kwietnia 2006 r. | Akt nienormatywny

Sytuacja radiacyjna kraju w I kwartale 2006 r.

M.P.2006.28.309 | komunikat z dnia 13 kwietnia 2006 r. | Akt utracił moc

Zwolnienie stanowiska sędziowskiego.

M.P.2006.28.308 | obwieszczenie z dnia 6 kwietnia 2006 r. | Akt nienormatywny

Nadanie statutu Ministerstwu Środowiska.

M.P.2006.28.307 | zarządzenie z dnia 12 kwietnia 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie odznaczeń.

M.P.2006.28.306 | postanowienie z dnia 23 lutego 2006 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2006.28.305 | postanowienie z dnia 23 lutego 2006 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu i odznaczeń.

M.P.2006.28.304 | postanowienie z dnia 23 lutego 2006 r. | Akt indywidualny

Użycie żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do udzielenia pomocy Policji.

M.P.2006.27.303 | zarządzenie z dnia 13 kwietnia 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej.

M.P.2006.27.302 | zarządzenie z dnia 11 kwietnia 2006 r. | Akt utracił moc

Izrael-Polska. Umowa o Wymianie Młodzieży. Warszawa.1991.08.29.

M.P.2006.27.298 | umowa międzynarodowa z dnia 29 sierpnia 1991 r. | Akt obowiązujący

Zwolnienie stanowiska sędziowskiego.

M.P.2006.26.296 | obwieszczenie z dnia 4 kwietnia 2006 r. | Akt nienormatywny

Zwolnienie stanowiska sędziowskiego.

M.P.2006.26.295 | obwieszczenie z dnia 3 kwietnia 2006 r. | Akt nienormatywny

Białoruś-Polska. Porozumienie o otwarciu przejścia granicznego Rudawka-Lesnaja na Kanale Augustowskim.

M.P.2006.26.292 | umowa międzynarodowa z dnia 4 listopada 2005 r. | Akt obowiązujący

Białoruś-Polska. Umowa o współpracy gospodarczej. Warszawa.2004.04.30.

M.P.2006.26.286 | umowa międzynarodowa z dnia 30 kwietnia 2004 r. | Akt obowiązujący

Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 9 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Łodzi.

M.P.2006.26.285 | postanowienie z dnia 6 kwietnia 2006 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu poseł Ewy Barbary Sowińskiej.

M.P.2006.26.284 | postanowienie z dnia 3 kwietnia 2006 r. | Akt indywidualny

Otwarcie rynków pracy w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

M.P.2006.26.283 | apel z dnia 7 kwietnia 2006 r. | Akt nienormatywny

Uczczenie 260. rocznicy urodzin Tadeusza Kościuszki.

M.P.2006.26.281 | uchwała z dnia 6 kwietnia 2006 r. | Akt nienormatywny

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

M.P.2006.25.280 | zarządzenie z dnia 5 kwietnia 2006 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Ministerstwu Skarbu Państwa.

M.P.2006.25.279 | zarządzenie z dnia 4 kwietnia 2006 r. | Akt utracił moc

Ukraina-Polska. Porozumienie o rozszerzeniu ruchu granicznego w drogowym przejściu granicznym Krościenko-Smolnica.

M.P.2006.25.277 | umowa międzynarodowa z dnia 11 stycznia 2006 r. | Akt obowiązujący

Współpraca Senatu z samorządem terytorialnym.

M.P.2006.25.276 | uchwała z dnia 30 marca 2006 r. | Akt nienormatywny

Wyrażenie zgody na powołanie Rzecznika Praw Dziecka.

M.P.2006.25.275 | uchwała z dnia 30 marca 2006 r. | Akt indywidualny

Powołanie Rzecznika Praw Dziecka.

M.P.2006.25.274 | uchwała z dnia 24 marca 2006 r. | Akt indywidualny

Tablica średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn.

M.P.2006.24.273 | komunikat z dnia 24 marca 2006 r. | Akt utracił moc

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2006.24.271 | obwieszczenie z dnia 27 marca 2006 r. | Akt nienormatywny

Łamanie na Białorusi praw człowieka i obywatela.

M.P.2006.24.268 | uchwała z dnia 24 marca 2006 r. | Akt nienormatywny

Ocena wyborów prezydenckich w Republice Białorusi.

M.P.2006.24.267 | uchwała z dnia 24 marca 2006 r. | Akt nienormatywny

Pierwsza rocznica śmierci Jego Świątobliwości Jana Pawła II.

M.P.2006.24.266 | uchwała z dnia 24 marca 2006 r. | Akt nienormatywny

Uczczenie 25. rocznicy bydgoskiego marca 1981 roku i ogólnopolskiego strajku rolników indywidualnych.

M.P.2006.24.264 | uchwała z dnia 23 marca 2006 r. | Akt nienormatywny

Uczczenie 350. rocznicy Ślubów Lwowskich króla Jana Kazimierza.

M.P.2006.24.262 | uchwała z dnia 23 marca 2006 r. | Akt nienormatywny

Wybór uzupełniający posłów członków Krajowej Rady Sądownictwa.

M.P.2006.24.261 | uchwała z dnia 23 marca 2006 r. | Akt indywidualny

Wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2006 r.

M.P.2006.23.260 | obwieszczenie z dnia 7 marca 2006 r. | Akt utracił moc