Official Gazette

Nadanie odznaczeń.

M.P.2006.6.91 | postanowienie z dnia 20 grudnia 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2006.6.90 | postanowienie z dnia 20 grudnia 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2006.6.89 | postanowienie z dnia 20 grudnia 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2006.6.88 | postanowienie z dnia 20 grudnia 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2006.6.87 | postanowienie z dnia 19 grudnia 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2006.6.86 | postanowienie z dnia 16 grudnia 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2006.6.85 | postanowienie z dnia 16 grudnia 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2006.6.84 | postanowienie z dnia 15 grudnia 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2006.6.83 | postanowienie z dnia 14 grudnia 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2006.6.82 | postanowienie z dnia 13 grudnia 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2006.6.81 | postanowienie z dnia 12 grudnia 2005 r. | Akt indywidualny

Zwolnienie stanowiska sędziowskiego.

M.P.2006.3.50 | obwieszczenie z dnia 5 stycznia 2006 r. | Akt nienormatywny

Treść oświadczenia złożonego przez osobę ubiegającą się o wpis na listę adwokatów.

M.P.2006.3.49 | obwieszczenie z dnia 4 stycznia 2006 r. | Akt indywidualny

Wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych.

M.P.2006.3.48 | obwieszczenie z dnia 3 stycznia 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie odznaczeń.

M.P.2006.3.39 | postanowienie z dnia 28 listopada 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2006.3.38 | postanowienie z dnia 28 listopada 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2006.3.37 | postanowienie z dnia 28 listopada 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2006.3.36 | postanowienie z dnia 23 listopada 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2006.3.35 | postanowienie z dnia 21 listopada 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2006.3.34 | postanowienie z dnia 10 listopada 2005 r. | Akt indywidualny

Zmiana w składzie Rady Ministrów.

M.P.2006.3.33 | postanowienie z dnia 3 stycznia 2006 r. | Akt indywidualny

Wykaz jednostek organizacyjnych upoważnionych do przeprowadzania badań opryskiwaczy.

M.P.2006.2.32 | obwieszczenie z dnia 29 grudnia 2005 r. | Akt utracił moc

Statut Rady do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

M.P.2006.2.31 | zarządzenie z dnia 3 stycznia 2006 r. | Akt obowiązujący

Nadanie odznaczeń.

M.P.2006.2.30 | postanowienie z dnia 18 listopada 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2006.2.29 | postanowienie z dnia 17 listopada 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2006.2.28 | postanowienie z dnia 16 listopada 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2006.2.27 | postanowienie z dnia 15 listopada 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2006.2.26 | postanowienie z dnia 15 listopada 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2006.2.25 | postanowienie z dnia 15 listopada 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2006.2.24 | postanowienie z dnia 15 listopada 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2006.2.23 | postanowienie z dnia 15 listopada 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2006.2.22 | postanowienie z dnia 11 listopada 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2006.2.21 | postanowienie z dnia 11 listopada 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2006.2.20 | postanowienie z dnia 11 listopada 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2006.2.19 | postanowienie z dnia 11 listopada 2005 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.

M.P.2006.1.16 | zarządzenie z dnia 2 stycznia 2006 r. | Akt jednorazowy

Nadanie odznaczeń.

M.P.2006.1.15 | postanowienie z dnia 10 listopada 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczenia.

M.P.2006.1.14 | postanowienie z dnia 7 listopada 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2006.1.13 | postanowienie z dnia 7 listopada 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2006.1.12 | postanowienie z dnia 7 listopada 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2006.1.11 | postanowienie z dnia 7 listopada 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2006.1.10 | postanowienie z dnia 7 listopada 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2006.1.9 | postanowienie z dnia 7 listopada 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2006.1.8 | postanowienie z dnia 3 listopada 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2006.1.7 | postanowienie z dnia 3 listopada 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2006.1.6 | postanowienie z dnia 3 listopada 2005 r. | Akt indywidualny

Powołanie Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2006.1.5 | postanowienie z dnia 23 grudnia 2005 r. | Akt indywidualny

Upamiętnienie 24. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego.

M.P.2006.1.4 | uchwała z dnia 29 grudnia 2005 r. | Akt nienormatywny

Uczczenie pamięci ofiar wydarzeń grudniowych w 1970 roku.

M.P.2006.1.3 | uchwała z dnia 29 grudnia 2005 r. | Akt nienormatywny

Uczczenie 350. rocznicy zakończenia oblężenia Jasnej Góry.

M.P.2006.1.2 | uchwała z dnia 29 grudnia 2005 r. | Akt nienormatywny

Liczba wyborców ujętych w rejestrach wyborców.

M.P.2005.84.1223 | komunikat z dnia 23 grudnia 2005 r. | Akt utracił moc

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego.

M.P.2005.84.1222 | ogłoszenie z dnia 20 grudnia 2005 r. | Akt utracił moc

Kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2006.

M.P.2005.84.1221 | obwieszczenie z dnia 16 grudnia 2005 r. | Akt utracił moc

Wysokość kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne w roku 2006.

M.P.2005.84.1220 | obwieszczenie z dnia 15 grudnia 2005 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie rejestru aktuariuszy.

M.P.2005.84.1219 | obwieszczenie z dnia 21 grudnia 2005 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sprawiedliwości.

M.P.2005.84.1218 | zarządzenie z dnia 28 grudnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych.

M.P.2005.84.1217 | zarządzenie z dnia 23 grudnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Nadanie orderów.

M.P.2005.84.1214 | postanowienie z dnia 23 listopada 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2005.84.1213 | postanowienie z dnia 23 listopada 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2005.84.1212 | postanowienie z dnia 22 listopada 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2005.84.1211 | postanowienie z dnia 22 listopada 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2005.84.1210 | postanowienie z dnia 28 października 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2005.84.1209 | postanowienie z dnia 26 października 2005 r. | Akt indywidualny

Przedłużenie okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskim Państwie Afganistanu.

M.P.2005.84.1205 | postanowienie z dnia 22 grudnia 2005 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie roku 2006 Rokiem Języka Polskiego.

M.P.2005.84.1203 | uchwała z dnia 22 grudnia 2005 r. | Akt nienormatywny

Zm.: Regulamin Senatu.

M.P.2005.84.1201 | uchwała z dnia 22 grudnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Wybór członków Krajowej Rady Sądownictwa.

M.P.2005.84.1199 | uchwała z dnia 22 grudnia 2005 r. | Akt indywidualny

Wybór wicemarszałka Senatu.

M.P.2005.84.1198 | uchwała z dnia 22 grudnia 2005 r. | Akt indywidualny