Official Gazette

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2006.2.28 | postanowienie z dnia 16 listopada 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2006.2.27 | postanowienie z dnia 15 listopada 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2006.2.26 | postanowienie z dnia 15 listopada 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2006.2.25 | postanowienie z dnia 15 listopada 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2006.2.24 | postanowienie z dnia 15 listopada 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2006.2.23 | postanowienie z dnia 15 listopada 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2006.2.22 | postanowienie z dnia 11 listopada 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2006.2.21 | postanowienie z dnia 11 listopada 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2006.2.20 | postanowienie z dnia 11 listopada 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2006.2.19 | postanowienie z dnia 11 listopada 2005 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.

M.P.2006.1.16 | zarządzenie z dnia 2 stycznia 2006 r. | Akt jednorazowy

Nadanie odznaczeń.

M.P.2006.1.15 | postanowienie z dnia 10 listopada 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczenia.

M.P.2006.1.14 | postanowienie z dnia 7 listopada 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2006.1.13 | postanowienie z dnia 7 listopada 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2006.1.12 | postanowienie z dnia 7 listopada 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2006.1.11 | postanowienie z dnia 7 listopada 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2006.1.10 | postanowienie z dnia 7 listopada 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2006.1.9 | postanowienie z dnia 7 listopada 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2006.1.8 | postanowienie z dnia 3 listopada 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2006.1.7 | postanowienie z dnia 3 listopada 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2006.1.6 | postanowienie z dnia 3 listopada 2005 r. | Akt indywidualny

Powołanie Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2006.1.5 | postanowienie z dnia 23 grudnia 2005 r. | Akt indywidualny

Upamiętnienie 24. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego.

M.P.2006.1.4 | uchwała z dnia 29 grudnia 2005 r. | Akt nienormatywny

Uczczenie pamięci ofiar wydarzeń grudniowych w 1970 roku.

M.P.2006.1.3 | uchwała z dnia 29 grudnia 2005 r. | Akt nienormatywny

Uczczenie 350. rocznicy zakończenia oblężenia Jasnej Góry.

M.P.2006.1.2 | uchwała z dnia 29 grudnia 2005 r. | Akt nienormatywny

Liczba wyborców ujętych w rejestrach wyborców.

M.P.2005.84.1223 | komunikat z dnia 23 grudnia 2005 r. | Akt utracił moc

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego.

M.P.2005.84.1222 | ogłoszenie z dnia 20 grudnia 2005 r. | Akt utracił moc

Kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2006.

M.P.2005.84.1221 | obwieszczenie z dnia 16 grudnia 2005 r. | Akt utracił moc

Wysokość kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne w roku 2006.

M.P.2005.84.1220 | obwieszczenie z dnia 15 grudnia 2005 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie rejestru aktuariuszy.

M.P.2005.84.1219 | obwieszczenie z dnia 21 grudnia 2005 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sprawiedliwości.

M.P.2005.84.1218 | zarządzenie z dnia 28 grudnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych.

M.P.2005.84.1217 | zarządzenie z dnia 23 grudnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Nadanie orderów.

M.P.2005.84.1214 | postanowienie z dnia 23 listopada 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2005.84.1213 | postanowienie z dnia 23 listopada 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2005.84.1212 | postanowienie z dnia 22 listopada 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2005.84.1211 | postanowienie z dnia 22 listopada 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2005.84.1210 | postanowienie z dnia 28 października 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2005.84.1209 | postanowienie z dnia 26 października 2005 r. | Akt indywidualny

Przedłużenie okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskim Państwie Afganistanu.

M.P.2005.84.1205 | postanowienie z dnia 22 grudnia 2005 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie roku 2006 Rokiem Języka Polskiego.

M.P.2005.84.1203 | uchwała z dnia 22 grudnia 2005 r. | Akt nienormatywny

Zm.: Regulamin Senatu.

M.P.2005.84.1201 | uchwała z dnia 22 grudnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Wybór członków Krajowej Rady Sądownictwa.

M.P.2005.84.1199 | uchwała z dnia 22 grudnia 2005 r. | Akt indywidualny

Wybór wicemarszałka Senatu.

M.P.2005.84.1198 | uchwała z dnia 22 grudnia 2005 r. | Akt indywidualny

Wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2006 r.

M.P.2005.81.1150 | obwieszczenie z dnia 9 grudnia 2005 r. | Akt utracił moc

Wykaz podmiotów zajmujących się wytwarzaniem lub obrotem środkami żywienia zwierząt.

M.P.2005.81.1149 | obwieszczenie z dnia 30 listopada 2005 r. | Akt utracił moc

Zwolnienie stanowiska sędziowskiego.

M.P.2005.83.1196 | obwieszczenie z dnia 14 grudnia 2005 r. | Akt nienormatywny

Sprostowanie błędu.

M.P.2005.83.1195 | obwieszczenie z dnia 20 grudnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Pełnienie funkcji Komisarza Wyborczego w Opolu II.

M.P.2005.83.1193 | uchwała z dnia 19 grudnia 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2005.83.1192 | postanowienie z dnia 7 listopada 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2005.83.1191 | postanowienie z dnia 2 listopada 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2005.83.1190 | postanowienie z dnia 26 października 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2005.83.1189 | postanowienie z dnia 26 października 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2005.83.1188 | postanowienie z dnia 26 października 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczenia.

M.P.2005.83.1187 | postanowienie z dnia 25 października 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2005.83.1186 | postanowienie z dnia 25 października 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2005.83.1185 | postanowienie z dnia 24 października 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2005.83.1184 | postanowienie z dnia 24 października 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2005.83.1183 | postanowienie z dnia 19 października 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2005.83.1182 | postanowienie z dnia 19 października 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2005.83.1181 | postanowienie z dnia 19 października 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2005.83.1180 | postanowienie z dnia 18 października 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu i odznaczeń.

M.P.2005.83.1179 | postanowienie z dnia 18 października 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2005.83.1178 | postanowienie z dnia 10 października 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2005.83.1177 | postanowienie z dnia 29 września 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczenia.

M.P.2005.83.1176 | postanowienie z dnia 28 września 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2005.83.1175 | postanowienie z dnia 21 września 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2005.83.1174 | postanowienie z dnia 5 września 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie tytułu profesora.

M.P.2005.83.1173 | postanowienie z dnia 5 grudnia 2005 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2005.83.1172 | postanowienie z dnia 30 listopada 2005 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2005.83.1171 | postanowienie z dnia 30 listopada 2005 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2005.83.1170 | postanowienie z dnia 28 listopada 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie tytułu profesora.

M.P.2005.83.1169 | postanowienie z dnia 17 listopada 2005 r. | Akt indywidualny

Wybory parlamentarne w Iraku.

M.P.2005.83.1168 | uchwała z dnia 16 grudnia 2005 r. | Akt nienormatywny

Utworzenie Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej.

M.P.2005.83.1167 | uchwała z dnia 16 grudnia 2005 r. | Akt nienormatywny

Ustanowienie roku 2006 Rokiem Jana Łaskiego, Prymasa Polski, Kanclerza Wielkiego Koronnego (1456-1531).

M.P.2005.83.1166 | uchwała z dnia 16 grudnia 2005 r. | Akt nienormatywny