Monitor Polski

M.P.2009.36.551

| Akt nienormatywny
Wersja od: 15 czerwca 2009 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 2 czerwca 2009 r.
o wolnych stanowiskach sędziowskich

Na podstawie art. 56 § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm. 1 ) obwieszcza się, co następuje:
W sądach powszechnych zostały zwolnione:
1) stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu;
2) dwa stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy;
3) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Katowicach;
4) trzy stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Krakowie;
5) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Sieradzu;
6) trzy stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Szczecinie;
7) dwa stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Toruniu;
8) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie;
9) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Zamościu;
10) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Brodnicy;
11) dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Bytomiu;
12) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Chorzowie;
13) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Garwolinie;
14) dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku;
15) dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku;
16) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Gdyni;
17) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Kartuzach;
18) dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Kwidzynie;
19) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim;
20) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Starogardzie Gdańskim;
21) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich;
22) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Suwałkach;
23) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Tczewie;
24) dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu;
25) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Wejherowie;
26) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Węgrowie;
27) dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym we Wschowie;
28) dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Pragi Północ w Warszawie;
29) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Żarach.
1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 959, Nr 138, poz. 976, Nr 204, poz. 1482 i Nr 230, poz. 1698, z 2008 r. Nr 223, poz. 1457, Nr 228, poz. 1507 i Nr 234, poz. 1571 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 4, Nr 9, poz. 57, Nr 26, poz. 156 i 157 i Nr 56, poz. 459.