Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.877

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 maja 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 8 marca 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

Na podstawie art. 21 ust. 3, art. 22 ust. 2, art. 23 ust. 2, art. 24 ust. 2 w związku z art. 43 ust. 1 i 2, art. 44, art. 46 i art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1915) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz. U. poz. 134, z późn. zm.) w załączniku nr 3:
1) w tabeli VI uchyla się część II;
2) dodaje się tabelę XVI w brzmieniu:

XVI. PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W GŁÓWNYM INSPEKTORACIE RYBOŁÓWSTWA MORSKIEGO

Lp.StanowiskoKategoria zaszeregowaniaStawka dodatku funkcyjnego

do

Wymagane kwalifikacje
wykształcenieliczba lat pracy
123456
Załogi jednostek pływających
1Kierownik statku I kategorii (kapitan)XV-XVII2według odrębnych przepisów
2Kierownik statku II kategoriiXIV-XVI-
3Zastępca kierownika statku I kategorii (I oficer), kierownik maszyn statku I kategorii (I oficer mechanik)XIV-XVI1
4Kierownik maszyn statku II kategorii,

II oficer mechanik

XIII-XV-
5Kierownik statku III kategorii, kierownik maszyn statku III kategoriiXII-XIV-
6Oficer wachtowyXII-XIII-
7Oficer elektryk okrętowyXI-XIV-
8Kierownik statku IV kategorii, kierownik maszyn statku IV kategorii, bosman okrętowyXI-XIII-
9Sternik motorzysta, brygadzista grupy sondażowejXI-XII-
10Operator urządzeń hydrograficznych,

III oficer mechanik,

monter znaków nawigacyjnych,

starszy marynarz,

motorzysta,

kucharz,

sondażysta

X-XI-
11MarynarzIX-X-
12StewardVIII-IX-
13Młodszy marynarzVII-VIII-
14Starszy bosman bazyVIII-IX-średnie-
15Bosman bazyVII-VIII-średnie-
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.