[Pracownicy prokuratury] - Art. 44. - Pracownicy urzędów państwowych. - Dz.U.2022.2290 t.j. - OpenLEX

Art. 44. - [Pracownicy prokuratury] - Pracownicy urzędów państwowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2290 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 grudnia 2022 r. do: 25 lutego 2023 r.
Art.  44.  [Pracownicy prokuratury]

Przepisy ustawy stosuje się do pracowników administracyjnych, pomocniczych, technicznych i obsługi sądów, prokuratury, ze zmianami wynikającymi z przepisów szczególnych.