Art. 44. - [Pracownicy prokuratury] - Pracownicy urzędów państwowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1917 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 września 2023 r.
Art.  44.  [Pracownicy prokuratury]

Przepisy ustawy stosuje się do pracowników administracyjnych, pomocniczych, technicznych i obsługi sądów, prokuratury, ze zmianami wynikającymi z przepisów szczególnych.