Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1915 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 26 września 2019 r.
Art.  44.  [Pracownicy prokuratury]

Przepisy ustawy stosuje się do pracowników administracyjnych, pomocniczych, technicznych i obsługi sądów, prokuratury, ze zmianami wynikającymi z przepisów szczególnych.