Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.537 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 27 marca 2020 r.
Art.  46.  [Stosowanie ustawy do pracowników niebędących urzędnikami]

Przepisy art. 21-31 i 33 stosuje się również do pracowników urzędów państwowych niebędących urzędnikami.