Art. 46. - [Stosowanie ustawy do pracowników niebędących urzędnikami] - Pracownicy urzędów państwowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1917 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 września 2023 r.
Art.  46.  [Stosowanie ustawy do pracowników niebędących urzędnikami]

Przepisy art. 3c, art. 21-31 i art. 33 stosuje się również do pracowników urzędów państwowych niebędących urzędnikami.