Zmiana rozporządzenia w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.671

Akt jednorazowy
Wersja od: 15 kwietnia 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 14 kwietnia 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej

Na podstawie art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1427, 1608, 1635 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 568) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz. U. poz. 2251 oraz z 2019 r. poz. 707) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do uposażeń zasadniczych funkcjonariuszy Służby Więziennej należnych od dnia 1 stycznia 2020 r.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

GRUPY ZASZEREGOWANIA ORAZ ODPOWIADAJĄCE IM MNOŻNIKI PRZECIĘTNEGO UPOSAŻENIA STANOWIĄCE UPOSAŻENIE ZASADNICZE FUNKCJONARIUSZY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ

Grupa zaszeregowaniaMnożniki przeciętnego uposażenia
391,5083
381,3618
371,0881
361,0049
350,9745
340,9335
330,9217
320,8457
310,8396
300,8337
290,7996
280,7939
270,7663
260,7557
250,7271
240,7268
230,6982
220,6934
210,6890
200,6660
190,6616
180,6520
170,6478
160,6242
150,6034
140,5996
130,5979
120,5897
110,5735
100,5741
90,5559
80,5475
70,5418
60,5268
50,5161
40,4981
30,4834
20,4569
10,1951