§ 2. - Zmiana rozporządzenia w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.671

Akt jednorazowy
Wersja od: 15 kwietnia 2020 r.
§  2. 
Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do uposażeń zasadniczych funkcjonariuszy Służby Więziennej należnych od dnia 1 stycznia 2020 r.