§ 3. - Zmiana rozporządzenia w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.671

Akt jednorazowy
Wersja od: 15 kwietnia 2020 r.
§  3. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.