Uposażenie zasadnicze funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1456 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 24 marca 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 29 listopada 2018 r.
w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej

Na podstawie art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa grupy zaszeregowania poszczególnych stanowisk oraz odpowiadające im mnożniki przeciętnego uposażenia stanowiące uposażenie zasadnicze funkcjonariusza Służby Więziennej, zwanego dalej "funkcjonariuszem".
Ustala się grupy zaszeregowania oraz odpowiadające im mnożniki przeciętnego uposażenia stanowiące uposażenie zasadnicze funkcjonariusza, określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
1. 
Grupy zaszeregowania poszczególnych stanowisk służbowych funkcjonariuszy są określone w tabelach stanowiących załącznik nr 2 do rozporządzenia.
2. 
Kwoty uposażenia zasadniczego funkcjonariusza zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.
Traci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz. U. z 2018 r. poz. 780 i 2118).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1  1

GRUPY ZASZEREGOWANIA ORAZ ODPOWIADAJĄCE IM MNOŻNIKI PRZECIĘTNEGO UPOSAŻENIA STANOWIĄCE UPOSAŻENIE ZASADNICZE FUNKCJONARIUSZY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ

Grupa zaszeregowaniaMnożniki przeciętnego uposażenia
391,3589
381,2269
370,9803
360,9053
350,8779
340,8410
330,8303
320,7620
310,7564
300,7511
290,7204
280,7152
270,6903
260,6808
250,6550
240,6548
230,6290
220,6247
210,6208
200,6000
190,5960
180,5874
170,5836
160,5623
150,5436
140,5402
130,5386
120,5313
110,5167
100,5172
90,5008
80,4932
70,4881
60,4746
50,4650
40,4487
30,4355
20,4117
10,1757

ZAŁĄCZNIK Nr  2  2  

GRUPY ZASZEREGOWANIA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISK SŁUŻBOWYCH FUNKCJONARIUSZY DO ODPOWIEDNICH GRUP UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH SŁUŻBY WIĘZIENNEJ

Tabela 1

Centralny Zarząd Służby Więziennej

Lp.KorpusGrupy zaszeregowaniaStanowisko służbowe
1234
1oficerski39Dyrektor Generalny Służby Więziennej
2oficerski38zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej
3oficerski37dyrektor biura
4oficerski37główny księgowy Służby Więziennej
5oficerski36główny księgowy Centralnego Zarządu Służby Więziennej
6oficerski36naczelny lekarz więziennictwa
7oficerski36zastępca dyrektora biura
8oficerski36naczelnik wydziału
9oficerski33kierownik zespołu
10oficerski33doradca Dyrektora Generalnego
11oficerski31radca prawny
12oficerski31główny kontroler
13oficerski28starszy kontroler
14oficerski22kontroler
15oficerski17młodszy kontroler
16oficerski31starszy specjalista
17oficerski28specjalista
18oficerski22starszy inspektor
19oficerski17inspektor
20oficerski10młodszy inspektor
21chorążego31radca prawny
22chorążego10młodszy inspektor
23chorążego10starszy instruktor
24chorążego7instruktor
25chorążego5młodszy instruktor
26podoficerski6starszy kierowca
27podoficerski5kierowca
28podoficerski4starszy referent
29podoficerski2referent
30podoficerski1młodszy referent

Tabela 2

Okręgowe inspektoraty Służby Więziennej

Lp.KorpusGrupy zaszeregowaniaStanowisko służbowe
1234
1oficerski37dyrektor okręgowy Służby Więziennej
2oficerski33zastępca dyrektora okręgowego Służby Więziennej
3oficerski31główny księgowy
4oficerski24naczelny lekarz
5oficerski24radca prawny
6oficerski19starszy kontroler
7oficerski17kontroler
8oficerski14młodszy kontroler
9oficerski22specjalista
10oficerski17starszy inspektor
11oficerski14inspektor
12oficerski9młodszy inspektor
13chorążego24radca prawny
14chorążego9młodszy inspektor
15chorążego9starszy instruktor
16chorążego6instruktor
17chorążego4młodszy instruktor
18podoficerski6starszy kierowca
19podoficerski5kierowca
20podoficerski3starszy referent
21podoficerski2referent
22podoficerski1młodszy referent

Tabela 3

Uczelnia Służby Więziennej

Lp.KorpusGrupy zaszeregowaniaStanowisko służbowe
1234
1oficerski38Rektor-Komendant
2oficerski36prorektor
3oficerski35kanclerz
4oficerski31profesor
5oficerski30profesor uczelni
6oficerski31główny księgowy
7oficerski28kierownik działu
8oficerski26zastępca kierownika działu
9oficerski27adiunkt
10oficerski26starszy kustosz dyplomowany
11oficerski21kustosz dyplomowany
12oficerski25radca prawny
13oficerski20starszy wykładowca
14oficerski17wykładowca
15oficerski13młodszy wykładowca
16oficerski17asystent
17oficerski13adiunkt biblioteczny
18oficerski13lektor
19oficerski17dowódca kompanii
20oficerski24starszy specjalista
21oficerski22specjalista
22oficerski17starszy inspektor
23oficerski14inspektor
24oficerski16starszy asystent (lekarz, farmaceuta, fizjoterapeuta)
25oficerski13asystent (lekarz, farmaceuta, fizjoterapeuta)
26oficerski11młodszy asystent (lekarz, farmaceuta, fizjoterapeuta)
27oficerski9młodszy inspektor
28oficerski9asystent biblioteczny
29oficerski6starsza pielęgniarka
30oficerski5pielęgniarka
31oficerski4młodsza pielęgniarka
32oficerski6starszy ratownik medyczny
33oficerski5ratownik medyczny
34oficerski4młodszy ratownik medyczny
35chorążego25radca prawny
36chorążego11młodszy asystent (lekarz, farmaceuta, fizjoterapeuta)
37chorążego9młodszy inspektor
38chorążego9starszy instruktor
39chorążego6instruktor
40chorążego4młodszy instruktor
41chorążego6starsza pielęgniarka
42chorążego5pielęgniarka
43chorążego4młodsza pielęgniarka
44chorążego6starszy ratownik medyczny
45chorążego5ratownik medyczny
46chorążego4młodszy ratownik medyczny
47podoficerski6technik
48podoficerski6starszy kierowca
49podoficerski5kierowca
50podoficerski6starszy magazynier
51podoficerski5szef kuchni
52podoficerski5konserwator
53podoficerski5magazynier
54podoficerski6starsza pielęgniarka
55podoficerski5pielęgniarka
56podoficerski4młodsza pielęgniarka
57podoficerski6starszy ratownik medyczny
58podoficerski5ratownik medyczny
59podoficerski4młodszy ratownik medyczny
60podoficerski3starszy referent
61podoficerski2referent
62podoficerski1młodszy referent

Tabela 4

Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej, ośrodki szkolenia Służby Więziennej, ośrodki doskonalenia kadr Służby Więziennej

Lp.KorpusGrupy zaszeregowaniaStanowisko służbowe
1234
1oficerski37komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej
2oficerski35zastępca komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej
3oficerski35komendant ośrodka szkolenia
4oficerski30zastępca komendanta ośrodka szkolenia
5oficerski30komendant ośrodka doskonalenia kadr
6oficerski26zastępca komendanta ośrodka doskonalenia kadr
7oficerski26główny księgowy Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej; główny księgowy ośrodka szkolenia;
8oficerski21główny księgowy ośrodka doskonalenia kadr
9oficerski21kierownik zakładu
10oficerski21kierownik oddziału zamiejscowego
11oficerski20kierownik ambulatorium
12oficerski20kierownik działu Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej; kierownik działu ośrodka szkolenia
13oficerski16kierownik działu ośrodka doskonalenia kadr
14oficerski16zastępca kierownika działu Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej
15oficerski18radca prawny
16oficerski18starszy wykładowca
17oficerski16wykładowca
18oficerski11młodszy wykładowca
19oficerski16starszy asystent (lekarz, farmaceuta, fizjoterapeuta)
20oficerski13asystent (lekarz, farmaceuta, fizjoterapeuta)
21oficerski11młodszy asystent (lekarz, farmaceuta, fizjoterapeuta)
22oficerski13dowódca kompanii Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej, dowódca kompanii ośrodka szkolenia
23oficerski12dowódca zmiany Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej, dowódca zmiany ośrodka szkolenia
24oficerski9zastępca dowódcy zmiany Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej, zastępca dowódcy zmiany ośrodka szkolenia
25oficerski14specjalista
26oficerski12starszy inspektor
27oficerski11inspektor
28oficerski9młodszy inspektor
29oficerski6starsza pielęgniarka
30oficerski5pielęgniarka
31oficerski4młodsza pielęgniarka
32oficerski6starszy ratownik medyczny
33oficerski5ratownik medyczny
34oficerski4młodszy ratownik medyczny
35chorążego18radca prawny
36chorążego11młodszy asystent (lekarz, farmaceuta, fizjoterapeuta)
37chorążego9młodszy inspektor
38chorążego9starszy instruktor
39chorążego6instruktor
40chorążego4młodszy instruktor
41chorążego12dowódca zmiany Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej, dowódca zmiany ośrodka szkolenia
42chorążego9zastępca dowódcy zmiany Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej, zastępca dowódcy zmiany ośrodka szkolenia
43chorążego6starszy oddziałowy
44chorążego5oddziałowy
45chorążego6starsza pielęgniarka
46chorążego5pielęgniarka
47chorążego4młodsza pielęgniarka
48chorążego6starszy ratownik medyczny
49chorążego5ratownik medyczny
50chorążego4młodszy ratownik medyczny
51podoficerski6starszy oddziałowy
52podoficerski5oddziałowy
53podoficerski6technik
54podoficerski6starszy kierowca
55podoficerski5kierowca
56podoficerski6starsza pielęgniarka
57podoficerski5pielęgniarka
58podoficerski4młodsza pielęgniarka
59podoficerski6starszy ratownik medyczny
60podoficerski5ratownik medyczny
61podoficerski4młodszy ratownik medyczny
62podoficerski6starszy magazynier
63podoficerski5szef kuchni
64podoficerski5konserwator
65podoficerski5magazynier
66podoficerski3starszy strażnik
67podoficerski2strażnik
68podoficerski3starszy referent
69podoficerski2referent
70podoficerski1młodszy referent

Tabela 5

Areszty śledcze, zakłady karne, podmioty lecznicze działające w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej

Lp.KorpusGrupy zaszeregowaniaStanowisko służbowe
1234
1oficerski34dyrektor aresztu śledczego lub zakładu karnego powyżej 600 miejsc
2oficerski32dyrektor aresztu śledczego lub zakładu karnego poniżej 600 miejsc
3oficerski29zastępca dyrektora aresztu śledczego lub zakładu karnego powyżej 600 miejsc
4oficerski23zastępca dyrektora aresztu śledczego lub zakładu karnego poniżej 600 miejsc
5oficerski27główny księgowy aresztu śledczego lub zakładu karnego powyżej 600 miejsc
6oficerski20główny księgowy aresztu śledczego lub zakładu karnego poniżej 600 miejsc
7oficerski25dyrektor szpitala
8oficerski20kierownik ambulatorium aresztu śledczego lub zakładu karnego powyżej 600 miejsc
9oficerski18kierownik ambulatorium aresztu śledczego lub zakładu karnego poniżej 600 miejsc
10oficerski20ordynator
11oficerski23kierownik oddziału powyżej 200 miejsc
12oficerski20kierownik oddziału poniżej 200 miejsc
13oficerski20kierownik działu aresztu śledczego lub zakładu karnego powyżej 600 miejsc
14oficerski18kierownik działu aresztu śledczego lub zakładu karnego poniżej 600 miejsc
15oficerski16kierownik domu matki i dziecka
16oficerski16kierownik poradni, pracowni
17oficerski16kierownik ośrodka diagnostycznego
18oficerski20kierownik apteki zakładowej - okręgowej
19oficerski18radca prawny
20oficerski18zastępca kierownika działu aresztu śledczego lub zakładu karnego powyżej 600 miejsc
21oficerski16zastępca kierownika działu aresztu śledczego lub zakładu karnego poniżej 600 miejsc
22oficerski16starszy asystent (lekarz, farmaceuta, fizjoterapeuta)
23oficerski15asystent (lekarz, farmaceuta, fizjoterapeuta)
24oficerski11młodszy asystent (lekarz, farmaceuta, fizjoterapeuta)
25oficerski15dowódca zmiany
dowódca zmiany w oddziale zewnętrznym realizujący czynności administracyjne lub w oddziale zewnętrznym powyżej 200 miejsc
26oficerski11zastępca dowódcy zmiany
27oficerski15dowódca grupy interwencyjnej
28oficerski15starszy wychowawca
29oficerski12wychowawca
30oficerski11młodszy wychowawca
31oficerski15starszy psycholog
32oficerski12psycholog
33oficerski11młodszy psycholog
34oficerski15specjalista
35oficerski12starszy inspektor
36oficerski11inspektor
37oficerski9przełożona pielęgniarek
38oficerski8pielęgniarka oddziałowa
39oficerski6starsza pielęgniarka
40oficerski5pielęgniarka
41oficerski4młodsza pielęgniarka
42oficerski9młodszy inspektor
43oficerski6starszy ratownik medyczny
44oficerski5ratownik medyczny
45oficerski4młodszy ratownik medyczny
46chorążego18radca prawny
47chorążego11młodszy asystent (lekarz, farmaceuta, fizjoterapeuta)
48chorążego11młodszy wychowawca
49chorążego11młodszy psycholog
50chorążego9młodszy inspektor
51chorążego15dowódca zmiany
dowódca zmiany w oddziale zewnętrznym realizujący czynności administracyjne lub w oddziale zewnętrznym powyżej 200 miejsc
52chorążego15dowódca grupy interwencyjnej
53chorążego11zastępca dowódcy zmiany
54chorążego9starszy instruktor
55chorążego6instruktor
56chorążego4młodszy instruktor
57chorążego8starszy oddziałowy
58chorążego6oddziałowy
59chorążego8pielęgniarka oddziałowa
60chorążego6starsza pielęgniarka
61chorążego5pielęgniarka
62chorążego4młodsza pielęgniarka
63chorążego6starszy ratownik medyczny
64chorążego5ratownik medyczny
65chorążego4młodszy ratownik medyczny
66chorążego5dowódca grupy konwojowej
67podoficerski8starszy oddziałowy
68podoficerski6oddziałowy
69podoficerski6technik
70podoficerski6technik medyczny
71podoficerski6starszy kierowca
72podoficerski5kierowca
73podoficerski8pielęgniarka oddziałowa
74podoficerski6starsza pielęgniarka
75podoficerski5pielęgniarka
76podoficerski4młodsza pielęgniarka
77podoficerski6starszy ratownik medyczny
78podoficerski5ratownik medyczny
79podoficerski4młodszy ratownik medyczny
80podoficerski6starszy magazynier
81podoficerski6szef kuchni
82podoficerski5magazynier
83podoficerski5konserwator
84podoficerski5dowódca grupy konwojowej
85podoficerski3starszy strażnik
86podoficerski2strażnik
87podoficerski3starszy referent
88podoficerski2referent
89podoficerski1młodszy referent
1 Załącznik nr 1 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 21 marca 2022 r. (Dz.U.2022.662) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 marca 2022 r.
2 Załącznik nr 2 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 18 marca 2022 r. (Dz.U.2022.649) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 marca 2022 r.