§ 1. - Zmiana rozporządzenia w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.671

Akt jednorazowy
Wersja od: 15 kwietnia 2020 r.
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz. U. poz. 2251 oraz z 2019 r. poz. 707) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.