Art. 19. - [Naprawienie szkody wyrządzonej przez pracownika tymczasowego] - Zatrudnianie pracowników tymczasowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1563 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 sierpnia 2019 r.
Art.  19.  [Naprawienie szkody wyrządzonej przez pracownika tymczasowego]
1. 
Agencja pracy tymczasowej jest obowiązana do naprawienia szkody wyrządzonej pracodawcy użytkownikowi przez pracownika tymczasowego przy wykonywaniu pracy tymczasowej - na zasadach i w granicach obowiązujących pracownika zgodnie z przepisami o odpowiedzialności materialnej pracowników.
2. 
Agencja pracy tymczasowej ma prawo dochodzenia od pracownika tymczasowego zwrotu równowartości odszkodowania, które zostało wypłacone pracodawcy użytkownikowi.