Sobczyk Arkadiusz, Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: Zakamycze 2005
Stan prawny: 1 października 2005 r.
Autor komentarza:

Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Komentarz

Autor fragmentu:
Art. 1

1.

Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych jest nieprawidłowo zatytułowana. Przedmiotem ustawy jest bowiem nie tylko ustalenie zasad zatrudniania pracowników tymczasowych, ale także ustalenie zasad kierowania do pracodawców użytkowników osób niebędących pracownikami. Z treści art. 1ustawy wynika, że reguluje ona zasady zatrudniania pracowników tymczasowych oraz zasady kierowania tych pracowników i osób niebędących pracownikami agencji pracy tymczasowej do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz pracodawcy użytkownika. Trzeba przyjąć, że zwrot "osoby niebędące pracownikami agencji pracy tymczasowej" nie może być interpretowany jako "osoby będące pracownikami innego podmiotu niż agencja pracy tymczasowej". W konsekwencji komentowany przepis, kiedy odwołuje się do "niepracowników", odnosi się do osób związanych z agencją pracy tymczasowej węzłem cywilnoprawnym. Ustawa znajduje więc zastosowanie także do zatrudniania do pracy tymczasowej zleceniobiorców, niezależnie od ich...

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access