Kostecka Anna, Podmioty pracy tymczasowej - prawa i obowiązki

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 maja 2017 r.
Autor:

Podmioty pracy tymczasowej - prawa i obowiązki

Zatrudnienie w ramach pracy tymczasowej powoduje powstanie trójstronnej relacji między trzema podmiotami: agencją pracy tymczasowej, pracodawcą użytkownikiem i pracownikiem tymczasowym. W komentarzu przedstawiono prawa i obowiązki stron tych trzech współzależnych stosunków prawnych: agencji pracy tymczasowej względem pracodawcy użytkownika, agencji pracy tymczasowej wobec pracownika tymczasowego i pracodawcy użytkownika w stosunku do pracownika. Omówiono również zakaz dyskryminacji pracowników tymczasowych, ich uprawnienia urlopowe oraz wady i zalety zatrudnienia tymczasowego.

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access