Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.41.252

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 września 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I DÓBR PAŃSTWOWYCH
z dnia 23 kwietnia 1921 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Ministrem Robót Publicznych w przedmiocie ustanowienia cen targowych drzewa budulcowego, zajętego w lasach prywatnych na cele odbudowy.

Na mocy art. 2 ustawy z dnia 28 lutego 1919 r. w przedmiocie zaopatrzenia ludności w drzewo budulcowe i opałowe (Dz. Pr. Rz. P. z r. 1919 № 20 poz. 229) oraz zgodnie z art. 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dn. 2 września 1920 r. w przedmiocie dostarczenia drewna budulcowego z lasów państwowych i prywatnych na cele odbudowy na okres 5-letni od roku 1920/21 do 1924/25 (Dz. Ust. z r. 1920 № 89 poz. 586) tudzież z § 11 rozporządzenia wykonawczego Ministra Robót Publicznych z dn. 17-go stycznia 1921 r. (Dz. Ust. z r. 1921 № 21 poz. 115) zarządzam w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Ministrem Robót Publicznych co następuje:
§  1. Za drzewo budulcowe, zajęte w lasach prywatnych na podstawie powołanego na wstępie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dn. 2-go września 1920 r. (Dz. Ust. z r. 1920 № 89 poz. 586) w ilości ponad normę, przewidzianą w art. 2 i 3 tegoż rozporządzenia ustanawiam, następujące ceny za 1 m3 (metr sześcienny) na pniu:
Klasa grubości według średnicy w połowie długościDąbSosnaŚwierkJodła
MAREK
IIIIIIIIVIIIIIIIVIIIIIIIVIIIIIIIV
do 20 cm.174013401000580830610450240670530430230600480390210
21 - 30 cm.31102460193011401050810620340930740550310840670490280
31 - 40 "50403950305018201310101078044011408906803901030800610350
41 cm. i wyżej----15601280940540133010308004501200930720410
§  2. Ceny, wyszczególnione w § 1, stosować należy przy obliczaniu wartości drzewa wydanego w lasach, położonych co najwyżej w odległości do 5-u kilometrów od stacji kolejowej lub linji kolejki leśnej, lub rzeki spławnej, przy zajęciu drzewa z lasów, znajdujących się w odległości ponad 5 do 10 klm., stosować należy ceny powyższe z 10°/o zniżką, przy odległości ponad 10 do 20 klm. z 15% zniżką i przy odległości ponad 20 kim. z 30% zniżką. W razie oddania drzewa w stanie przetartym, wartość kloców przetartych, bez wzglądu na położenie lasu, z którego one pochodzą, będzie obliczana bez wszelkich potrąceń na odległość.

Powiaty według klas wartości grupują się w sposób następujący:

a) na obszarze województw: Białostockiego, Kieleckiego, Lubelskiego, Łódzkiego i Warszawskiego.

Do klasy I zalicza się powiaty: Błoński Brzeziński, Ciechanowski, Gostyński, Grójecki, Kolski, Kutnowski, Kaliski, Koniński, Lubelski, Jędrzejowski, Łaski, Łęczycki, Łowicki, Łódzki, Miechowski, Miński, Nieszawski, Opatowski, Opoczyński. Olkuski, Piotrkowski, Pińczowski, Puławski, Płoński, Płocki, Sandomierski, Sieradzki, Sierpecki, Stopnicki, Słupecki, Radomski,. Radomskowski, Rawski, Tomaszowski, Turecki, Warszawski, Wieluński i Włocławski.

Do klasy II: Będziński, Bialski, Chełmski, Częstochowski, Garwoliński, Hrubieszowski, Iłżecki, Janowski, Kielecki, Konecki, Kozienicki, Konstantynowski, Krasnostawski, Lipnowski, Lubartowski, Łomżyński, Łukowski, Makowski, Mławski, Ostrowski, Pułtuski, Przasnyski, Radzyński, Radzymiński, Rypiński, Siedlecki, Skierniewicki, Sochaczewski, Sokołowski, Węgrowski,. Włodawski, Włoszczowski, Wysoko-Mszowiecki i Zamojski.

Do klasy III: Augustowski, Białostocki, Bielski, Biłgorajski, Kolneński, Ostrołęcki, Sejneński, Sokolski, Suwalski i Szczuczyński.

b) w b. zaborze austrjackim:

Do klasy I zalicza się powiaty: Krakowski i Lwowski.

Do klasy II: Borszczowski, Czortkowski, Dąbrowski, Horodeński, Husiatyński, Podgórski, Podhajecki, Rudecki, Skałacki, Sniatyński, Tarno-polski, Trembowelski, Wadowicki, Wielicki, Zaleszczycki, Zbaraski i Zborowski.

Do kl. III: Wszystkie powiaty b. zab. austr., niezaliczone do klas I, II i IV.

Do kl.. IV: Bohorodczański, Kosowski, Liski, Peczeniżyński, Skolski, Turczański i Żywiecki.

§  3. Ceny powyższe obowiązują na obszarach województw: Białostockiego, Kieleckiego, Lubelskiego, Łódzkiego i Warszawskiego oraz b. zaboru austrjackiego - od 21 września 1920 r.