Dziennik Ustaw

Dz.U.1968.24.163

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 lipca 1968 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 4 lipca 1968 r.
w sprawie uczestnictwa Barbadosu w Konwencjach nr 5, nr 7, nr 11, nr 12, nr 17, nr 19, nr 22, nr 29, nr 42, nr 74, nr 87, nr 95, nr 98, nr 101, nr 105 i nr 115 Międzynarodowej Organizacji Pracy.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że Barbados stając się w dniu 8 maja 1967 r. członkiem Międzynarodowej Organizacji Pracy oświadczył, iż uważa się za związany postanowieniami niżej wymienionych konwencji, których stosowanie było uprzednio rozciągnięte na jego terytorium przez Wielką Brytanię:
Międzynarodowej konwencji (nr 5) w sprawie określenia najniższego wieku dopuszczania dzieci do pracy przemysłowej, przyjętej w Waszyngtonie dnia 28 listopada 1919 r. (Dz. U. z 1925 r. Nr 54, poz. 366), Międzynarodowej konwencji (nr 7) określającej najniższy wiek dopuszczania dzieci do pracy w marynarce, przyjętej w Genui dnia 9 lipca 1920 r. (Dz. U. z 1925 r. Nr 54, poz. 370) Międzynarodowej Konwencji (nr 11) o prawie zrzeszania się i koalicji pracowników rolnych, przyjętej w Genewie dnia 12 listopada 1921 r. (Dz. U. z 1925 r. Nr 54, poz. 378), Międzynarodowej konwencji (nr 12) w sprawie odszkodowań za nieszczęśliwe wypadki przy pracy na roli, przyjętej w Genewie dnia 12 listopada 1921 r. (Dz. U. z 1925 r. Nr 54, poz. 380), Konwencji (nr 17) dotyczącej odszkodowania za wypadki przy pracy, przyjętej w Genewie dnia 10 czerwca 1925 r. (Dz. U. z 1937 r. Nr 86, poz. 617), Konwencji (nr 19) o traktowaniu pracowników obcych na równi z krajowymi w zakresie odszkodowania za nieszczęśliwe wypadki przy pracy, przyjętej w Genewie dnia 5 czerwca 1925 r. (Dz. U. z 1928 r. Nr 63, poz. 576), Konwencji (nr 22) dotyczącej najmu marynarzy, przyjętej w Genewie dnia 24 czerwca 1926 r. (Dz. U. z 1931 r. Nr 106, poz. 821), Konwencji (nr 29) dotyczącej pracy przymusowej lub obowiązkowej, przyjętej w Genewie dnia 28 czerwca 1930 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 20, poz. 122), Konwencji (nr 42) dotyczącej odszkodowania za choroby zawodowe (zrewidowanej), przyjętej w Genewie dnia 21 czerwca 1934 r. (Dz. U. z 1949 r. Nr 31, poz. 235), Konwencji (nr 74) dotyczącej świadectw kwalifikacyjnych starszych marynarzy, przyjętej w Seattle dnia 29 czerwca 1946 r. (Dz. U. z 1954 r. Nr 44, poz. 200), Konwencji (nr 87) dotyczącej wolności związkowej i ochrony praw związkowych, przyjętej w San Francisco dnia 9 lipca 1948 r. (Dz. U. z 1958 r. Nr 29, poz. 125), Konwencji (nr 95) dotyczącej ochrony płacy, przyjętej w Genewie dnia 1 lipca 1949 r. (Dz. U. z 1955 r. Nr 38, poz. 234), Konwencji (nr 98) dotyczącej stosowania zasad prawa organizowania się i rokowań zbiorowych, przyjętej w Genewie dnia 1 lipca 1949 r. (Dz. U. z 1958 r. Nr 29, poz. 126), Konwencji (nr 101) dotyczącej płatnych urlopów w rolnictwie, przyjętej w Genewie dnia 26 czerwca 1952 r. (Dz. U. z 1958 r. Nr 29, poz. 123), Konwencji (nr 105) o zniesieniu pracy przymusowej, przyjętej w Genewie dnia 25 czerwca 1957 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 39, poz. 240), oraz Konwencji (nr 115) dotyczącej ochrony pracowników przed promieniowaniem jonizującym, przyjętej w Genewie dnia 22 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 1965 r. Nr 8, poz. 45).