Art. 86. - [Zwolnienie z opłat sądowych] - Samorząd powiatowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.107 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 stycznia 2024 r.
Art.  86.  [Zwolnienie z opłat sądowych]

Postępowanie sądowe, o którym mowa w artykułach poprzedzających, jest wolne od opłat sądowych.