Chmielnicki Paweł, Akty nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego w Polsce

Monografie
Opublikowano: LexisNexis 2006
Rodzaj:  monografia
Autor monografii:

Akty nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego w Polsce

Autor fragmentu:

ROZDZIAŁI
Istota i zakres nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego

1.Pojęcie nadzoru

Niniejsza praca poświęcona jest analizie kompetencji związanych z funkcjonowaniem instytucji prawnej, określanej zarówno w języku aktów normatywnych, jak i w języku prawniczym mianem ” nadzoru” . Pojęcie to, choć często wykorzystywane w celu określenia relacji nawiązywanych na podstawie norm prawa publicznego, nie ma ściśle ustalonej i niekwestionowanej treści. W gruncie rzeczy pojęcie ” nadzoru” używane jest w kilku, różnych pod względem charakteru prawnego, znaczeniach. Odnoszone jest zarówno do stosunków prawnych nawiązywanych przez organy administracyjne z podmiotami pozostającymi poza strukturą władz publicznych, jak i do procesu weryfikacji rozstrzygnięć wydawanych przez administrację w sprawach indywidualnych, a, wreszcie, także do konstruowania zależności występujących w szeroko rozumianej strukturze administracji publicznej. Trzeba jednak dodać, że w tym ostatnim wypadku przez pojęcie nadzoru rozumiane są przynajmniej dwie, zupełnie odmienne formuły tych zależności....

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX