Chmielnicki Paweł (red.), Ustawa o samorządzie powiatowym. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: LexisNexis 2005
Stan prawny: 1 maja 2005 r.
Autorzy komentarza:

Ustawa o samorządzie powiatowym. Komentarz

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)

1.

Lokalna powiatowa wspólnota samorządowa a pojęcie społeczności lokalnej. Upodmiotowienie powiatu. Komentowany przepis stanowi rozwinięcie dwóch postanowień Konstytucji (art. 16 ust. 1, art. 164 ust. 2), a także jednego postanowienia EKST (art. 3 ust. 1). Zgodnie z art. 16 ust. 1 Konstytucji: „Ogół mieszkańców jednostek zasadniczego podziału terytorialnego stanowi z mocy prawa wspólnotę samorządową”. W kontekście przytoczonej normy konstytucyjnej art. 1 ust. 1 u.s.p. stanowi uszczegółowienie art. 16 ust. 1. Znaczenie art. 1 ust. 1 u.s.p. polega nie na wtórnym w stosunku do Konstytucji użyciu pojęcia wspólnoty samorządowej, lecz na tym, że - wspierając się w tym samym stopniu art. 16 ust. 1, jak i art. 164 ust. 2 Konstytucji - przepis ten kreował z dniem wejścia w życie ustawy o samorządzie powiatowym inną niż podstawowa (gmina) kategorię jednostek samorządu lokalnego w postaci powiatu. Nauka prawa administracyjnego określa art. 1 u.s.p. jako upodmiotowujący powiat....

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX