Rozciągnięcie na Ziemię Wileńską dekretu w przedmiocie przepisów tymczasowych o wywłaszczeniu przymusowem na użytek dróg żelaznych i innych dróg komunikacyjnych lądowych i wodnych oraz wszelkich urządzeń użyteczności publicznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.76.602

| Akt jednorazowy
Wersja od: 3 sierpnia 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 25 lipca 1923 roku
w przedmiocie rozciągnięcia na Ziemie Wileńską dekretu w przedmiocie przepisów tymczasowych o wywłaszczeniu przymusowem na użytek dróg żelaznych i innych dróg komunikacyjnych lądowych i wodnych oraz wszelkich urządzeń użyteczności publicznej.

Na zasadzie art. 5 ustawy z dnia 6 kwietnia 1922 r. o objęciu władzy państwowej nad Ziemią Wileńska (Dz. U. R. P. № 26, poz. 213) zarządza się. co następuje:
Na obszar powiatów: wileńskiego, oszmiańskiego, święciańskiego, trockiego i brasławskiego, Ziemi Wileńskiej, rozciąga się moc obowiązująca dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. w przedmiocie przepisów tymczasowych o wywłaszczeniu przymusowem na użytek dróg żelaznych i innych dróg komunikacyjnych lądowych i wodnych, oraz wszelkich urządzeń użyteczności publicznej (Dz. P. P. P. № 14, poz. 162).
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie i dniem ogłoszenia.
Jednocześnie tracą moc obowiązującą na wymienionym w § 1 obszarze wszystkie poprzednie przepisy wydane w tym przedmiocie.