§ 3. - Rozciągnięcie na Ziemię Wileńską dekretu w przedmiocie przepisów tymczasowych o wywłaszczeniu przymusowem na użytek dróg żelaznych i innych dróg komunikacyjnych lądowych i wodnych oraz wszelkich urządzeń użyteczności publicznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.76.602

| Akt jednorazowy
Wersja od: 3 sierpnia 1923 r.
§  3.
Jednocześnie tracą moc obowiązującą na wymienionym w § 1 obszarze wszystkie poprzednie przepisy wydane w tym przedmiocie.