§ 1. - Rozciągnięcie na Ziemię Wileńską dekretu w przedmiocie przepisów tymczasowych o wywłaszczeniu przymusowem na użytek dróg żelaznych i innych dróg komunikacyjnych lądowych i wodnych oraz wszelkich urządzeń użyteczności publicznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.76.602

| Akt jednorazowy
Wersja od: 3 sierpnia 1923 r.
§  1.
Na obszar powiatów: wileńskiego, oszmiańskiego, święciańskiego, trockiego i brasławskiego, Ziemi Wileńskiej, rozciąga się moc obowiązująca dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. w przedmiocie przepisów tymczasowych o wywłaszczeniu przymusowem na użytek dróg żelaznych i innych dróg komunikacyjnych lądowych i wodnych, oraz wszelkich urządzeń użyteczności publicznej (Dz. P. P. P. № 14, poz. 162).