Wywłaszczenie placu pod budowę magazynu technicznego obozu warownego Wilno.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.35.364

| Akt indywidualny
Wersja od: 25 kwietnia 1924 r.

ZARZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 14 kwietnia 1924 r.
w przedmiocie wywłaszczenia placu pod budowę magazynu technicznego obozu warownego Wilno.

Na zasadzie art. 575 i nast. sos. zbioru praw cyw. (Zb. pr. Ces. Ros. t. X cz. I), art. 1 i 2 dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. w przedmiocie przepisów tymczasowych o wywłaszczeniu przymusowem (Dz. P. P. P. № 14 poz. 162) oraz rozporządzenia Rady Ministrów' z dnia 26 lipca 1923 r. (Dz. U. R. P. № 76 poz. 602) i zgodnie z uchwałą Rady Ministrów z dnia 26 marca 1924 r. stanowię co następuje:
Na rzecz Skarbu Państwa pod budowę magazynu technicznego obozu warownego Wilno ulega wywłaszczeniu przymusowemu obszar placu na Antokolu w Wilnie, stanowiący własność w równych częściach Bolesława i Ryszarda Łakowiczów, o powierzchni 1.281 mtr. kw., zahipotekowany w księdze majątku Pośpieszka Wroszuba i wydzielony pod nazwą "Wesołucha" № hipoteczny 4112.
Przejęcie placu, wymienionego w § 1, nastąpi natychmiast po dokonaniu opisu i wypłaceniu całkowitego wynagrodzenia obecnym właścicielom.