Wywłaszczenie gruntu pod budowę magazynów amunicyjnych obozu warownego Wilno.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.36.381

| Akt indywidualny
Wersja od: 29 kwietnia 1924 r.

ZARZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 17 kwietnia 1924 r.
o wywłaszczeniu gruntu pod budową magazynów amunicyjnych obozu warownego Wilno.

Na zasadzie art. 575 i nast. ros. Zbioru praw cyw. (Zb. pr. Ces. Ros. t. X cz. I), art. 1 i 2 dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. w przedmiocie przepisów tymczasowych o wywłaszczeniu przymusowem (Dz. P. P. P. № 14 poz. 162) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 1923 r. (Dz. U. R. P. № 76 poz. 602) zgodnie z uchwałą Rady Ministrów z dnia 26 marca 1924 r. stanowią co następuje:
Na rzecz Skarbu Państwa pod budową magazynów amunicyjnych obozu warownego Wilno ulega wywłaszczeniu przymusowemu obszar gruntu na Wilczej-Łapie w Wilnie, stanowiący własność Andrzeja Jachowicza, o powierzchni 3 hektarów 7502 metrów kwadratowych.
Przejęcie gruntu, wymienionego w § 1, nastąpi natychmiast po dokonaniu opisu i wypłaceniu całkowitego wynagrodzenia obecnemu właścicielowi.