Wywłaszczenie gruntu pod budowę ośrodka oporu bataljonowego dla obozu warownego Wilno.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.35.365

| Akt indywidualny
Wersja od: 25 kwietnia 1924 r.

ZARZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 14 kwietnia 1924 r.
w przedmiocie wywłaszczenia gruntu pod budowę ośrodka oporu bataljonowego dla obozu warownego Wilno.

Na zasadzie art. 575 i nast. ros. Zbioru praw cyw. (Zb. pr. Ces. Ros. t. X cz. I) oraz art. 1 i 2 dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. w przedmiocie przepisów tymczasowych o wywłaszczeniu przymusowem (Dz. P. P. P. № 14 poz. 162) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 1923 r. (Dz. U. R. P. № 76 poz. 602) i zgodnie z uchwalą Rady Ministrów z dnia 26 marca 1924 r. stanowią co następuje:
Na rzecz Skarbu Państwa pod budowę ośrodka oporu bataljonowego, dla obozu warownego Wilno ulega wywłaszczeniu przymusowemu obszar gruntu z majątku Puszkarnia położonego przy trakcie Potockim na piątym kilometrze od Wilna, stanowiący własność Zofji Krasowskiej o powierzchni 109.632 m2.
Przejęcie gruntu, wymienionego w § 1, nastąpi natychmiast po dokonaniu opisu i wypłaceniu całkowitego wynagrodzenia obecnemu właścicielowi.