§ 2. - Wywłaszczenie gruntu pod budowę ośrodka oporu bataljonowego dla obozu warownego Wilno.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.35.365

| Akt indywidualny
Wersja od: 25 kwietnia 1924 r.
§  2.
Przejęcie gruntu, wymienionego w § 1, nastąpi natychmiast po dokonaniu opisu i wypłaceniu całkowitego wynagrodzenia obecnemu właścicielowi.