§ 1. - Wywłaszczenie gruntu pod budowę ośrodka oporu bataljonowego dla obozu warownego Wilno.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.35.365

| Akt indywidualny
Wersja od: 25 kwietnia 1924 r.
§  1.
Na rzecz Skarbu Państwa pod budowę ośrodka oporu bataljonowego, dla obozu warownego Wilno ulega wywłaszczeniu przymusowemu obszar gruntu z majątku Puszkarnia położonego przy trakcie Potockim na piątym kilometrze od Wilna, stanowiący własność Zofji Krasowskiej o powierzchni 109.632 m2.