[Przejęcie postępowania wyjaśniającego przez inne organy] - Art. 77. - Prawo budowlane. - Dz.U.2021.2351 t.j. - OpenLEX

Art. 77. - [Przejęcie postępowania wyjaśniającego przez inne organy] - Prawo budowlane.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2351 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 września 2022 r. do: 1 października 2022 r.
Art.  77.  [Przejęcie postępowania wyjaśniającego przez inne organy]

Organy, o których mowa w art. 76 ust. 1 pkt 2, mogą przejąć prowadzenie postępowania wyjaśniającego przyczyny i okoliczności powstania katastrofy budowlanej.