Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2013 r.
Autorzy:

Przejęcie postępowania wyjaśniającego w sprawie katastrofy budowlanej

Przejęcie postępowania wyjaśniającego w sprawie katastrofy budowlanej

Przejęcie postępowania wyjaśniającego w sprawie katastrofy budowlanej

Prawo przejęcia przez organ wyższego stopnia postępowania wyjaśniającego w sprawie katastrofy budowlanej jest szczególnym instrumentem z zakresu właściwości organów pozwalającym na elastyczne reagowanie na konkretne przypadki katastrof budowlanych. Rozwiązaniu temu przyświeca ogólne założenie, że pewne przypadki mogą zostać lepiej wyjaśnione na szczeblu wojewódzkim lub centralnym.

Krok: otrzymanie zawiadomienia o katastrofie budowlanej

Właściwy organ zobowiązany jest zawsze zawiadomić o katastrofie budowlanej organ nadzoru budowlanego wyższego stopnia oraz Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Krok: ocena zasadności przejęcia postępowania wyjaśniającego

Zarówno organ wyższego stopnia jak i Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego mogą przejąć prowadzenie postępowania wyjaśniającego od organu właściwego. Ustawodawca nie określa przesłanek takiego rozstrzygnięcia pozostawiając je w sferze uznania organu. Najczęściej o przejęciu sprawy decydować powinna ranga obiektu objętego katastrofą lub też zakres katastrofy jak również stopień skomplikowania sprawy. Możliwość przejęcia postępowania przez organ wyższego stopnia nawiązuje w pewnym sensie do zasady dewolucji umożliwiając tym samym organom nadzoru budowlanego elastyczne pod względem podmiotowym reagowanie na przypadki katastrof budowlanych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację