Ochrona niektórych zwierząt łownych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.27.189

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 września 1952 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA LEŚNICTWA
z dnia 20 maja 1952 r.
w sprawie ochrony niektórych zwierząt łownych.

Na podstawie art. 1 i art. 51 ust. 1 lit. a), b), c), d), e) rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 grudnia 1927 r. o prawie łowieckim (Dz. U. R. P. Nr 110, poz. 934 i z 1932 r. Nr 67, poz. 622) oraz art. 1 pkt 2 i art. 2 dekretu z dnia 5 września 1947 r. o zakresie działania urzędu Ministra Leśnictwa (Dz. U. R. P. Nr 60, poz. 327) zarządza się, co następuje:
Zalicza się do zwierząt łownych szopa amerykańskiego (Procyon Lotor).
Czas ochronny ustalony w art. 49 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 grudnia 1927 r. o prawie łowieckim rozszerza się tak, że obejmuje on:
1)
dla jeleni-byków

w województwach: bydgoskim, gdańskim, katowickim, koszalińskim, olsztyńskim, opolskim, poznańskim, szczecińskim, zielonogórskim, wrocławskim - okres od 1 listopada do 10 września,

w pozostałych zaś województwach - cały rok;

2)
dla danieli-byków

w województwach: bydgoskim, katowickim, olsztyńskim, opolskim, poznańskim i szczecińskim - cały rok;

3)
dla sarn-kozłów

w województwach: bydgoskim, gdańskim, katowickim, kieleckim, koszalińskim, krakowskim, łódzkim, olsztyńskim, opolskim, poznańskim, szczecińskim, wrocławskim i zielonogórskim - okres od 1 listopada do 31 maja,

w pozostałych zaś województwach - cały rok;

4)
dla borsuków - okres od 1 grudnia do 31 sierpnia;
5)
dla zajęcy-szaraków - okres od 16 stycznia do 15 listopada;
6)
dla zajęcy-bielaków - cały rok;
7)
dla wiewiórek - okres od 1 lutego do 30 listopada;
8)
dla głuszców-kogutów - okres od 16 maja do 15 marca;
9)
dla cietrzewi-kogutów - okres od 16 maja do 15 marca;
10)
dla jarząbków - cały rok;
11)
dla bażantów-kogutów

w województwach: katowickim, łódzkim, opolskim, szczecińskim i wrocławskim okres od 16 stycznia do 15 listopada,

12) 1
dla kuropatw:
a)
w województwach: białostockim, katowickim, kieleckim, krakowskim, lubelskim, łódzkim i warszawskim - okres od 31 października do 13 września,
b)
w województwach: bydgoskim, opolskim, poznańskim i wrocławskim - okres od 1 października do 13 września,
c)
w województwach: gdańskim, koszalińskim, olsztyńskim, rzeszowskim, szczecińskim i zielonogórskim - cały rok;
13) 2
dla przepiórek - okres od 31 października do 13 września;
14)
dla słonek - okres od 1 stycznia do 1 marca i od 16 maja do 15 sierpnia;
15)
dla batalionów - okres od 16 maja do 15 lipca;
16)
dla dzikich kaczorów - okres od 1 grudnia do 28 lutego i od 21 maja do 19 lipca;
17)
dla dzikich kaczek (samice i młode) - okres od 1 grudnia do 19 lipca;
18)
dla dzikich gęsi - okres od 1 grudnia do 31 sierpnia;
19)
dla czapli siwych, dubeltów, kszyków, bekasików, kulonów, kulików, derkaczy, siewek i innego ptactwa wodnego oraz błotnego nie objętego ochroną gatunkową, z wyjątkiem łysek - okres od 1 stycznia do 19 lipca;
20)
dla łysek - okres od 1 maja do 19 lipca;
21)
dla dzikich gołębi, z wyjątkiem synogarlicy i siniaka - okres od 1 stycznia do 31 lipca;
22)
dla błotniaków stawowych i zbożowych - okres od 21 maja do 19 lipca;
23)
dla gawronów, kawek, kruków, orłów rybołowów i ptaków drapieżnych nie objętych ochroną gatunkową - okres od 1 marca do 15 lipca.
Wprowadza się czas ochronny:
1) 3
dla dzików:
a)
w województwach: koszalińskim i szczecińskim - od 11 lutego do 30 czerwca,
b)
w województwach: białostockim, bydgoskim, gdańskim, kieleckim, lubelskim, olsztyńskim, poznańskim, rzeszowskim, warszawskim i wrocławskim - od 11 lutego do 31 lipca,
c)
w województwach: katowickim, krakowskim, łódzkim i opolskim - od 11 lutego do 31 lipca oraz w województwie zielonogórskim od 11 lutego do 30 czerwca - z wyjątkiem następujących państwowych nadleśnictw i w odległości 200 metrów od nich, na terenie których czas ochronny obejmuje cały rok:

w województwie katowickim:

w powiecie kłobuckim: Grodzisko, Panki i Herby,

w powiecie gliwickim: Brynek, Pławniewice, Rachowice i Tworóg,

w powiecie lublinieckim: Boronów, Czarny Las, Patoka, Dobrodzień, Kośmidry i Koszęcin,

w powiecie rybnickim: Knurów i Paruszowice,

w powiecie tarnogórskim: Miasteczko,

w województwie krakowskim:

w powiecie chrzanowskim: Szczakowa, Chrzanów i Trzebinia,

w województwie łódzkim:

w powiecie radomszczańskim: Pajęczno, Kruszyna i Gidle,

w powiecie sieradzkim: Sieradz i Złoczew,

w powiecie wieluńskim: Czarnożyły, Kraszkowice, Cisowa i Sokolniki,

w województwie opolskim:

w powiecie brzeskim: Karłowice,

w powiecie kluczborskim: Wołczyn,

w powiecie kozielskim: Sławięcice i Kędzieżyn,

w powiecie niemodlińskim: Dąbrowa Op. i Tułowice,

w powiecie oleskim: Biskupice i Gorzów Śląski,

w powiecie opolskim: Jełowa, Kup, Prószków, Grodzice i Zbicko,

w powiecie prudnickim: Dobra i Chrzelice,

w powiecie raciborskim: Rudy Raciborskie i Kuźnia Raciborska,

w powiecie strzeleckim: Kadłub, Kamień Śląski, Kobonowskie, Żyrowa i Zawadzkie,

w województwie zielonogórskim:

w powiecie gubińskim: Jasienica,

w powiecie skwierzyńskim: Skwierzyna,

w powiecie zielonogórskim: Czerwieńsk,

w powiecie żarskim: Zasieki;

2)
dla kun leśnych (tumaków) - od 1 lutego do 31 października,
3)
dla wydr - od 1 marca do 31 lipca;
4)
dla lisów - od 11 lutego do 15 listopada

(w bażantarniach i zagrodach wiejskich oraz w bezpośrednim ich sąsiedztwie - aż do stu metrów odległości wolno polować przez cały rok);

5)
dla niedźwiedzi - przez cały rok;
6)
dla rysi - przez cały rok;
7)
dla żbików - przez cały rok;
8)
dla szopów amerykańskich (Procyon Lotor) - przez cały rok;
9)
dla muflonów - przez cały rok;
10)
dla orłów z wyjątkiem orła rybołowa - przez cały rok.
11)
dla norek - przez cały rok.
Zabrania się całkowicie polować na:
1)
łosie - byki;
2)
jelenie - byki w województwach: kieleckim, lubelskim i warszawskim;
3)
daniele - byki w województwach: białostockim, gdańskim, kieleckim, koszalińskim, krakowskim, lubelskim, łódzkim, olsztyńskim, rzeszowskim, szczecińskim i warszawskim;
4)
cietrzewie-kury;
5)
dropie i dropie kamionki (strepety);
6)
drozdy, kwiczoły i paszkoty;
7)
puchacze i wszelkie sowy;
8)
dzikie łabędzie;
9)
synogarlice i siniaki.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 1952 r. i obowiązuje do dnia 31 maja 1953 r.
1 § 2 pkt 12 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 6 września 1952 r. (Dz.U.52.38.268) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 września 1952 r.
2 § 2 pkt 13 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 6 września 1952 r. (Dz.U.52.38.268) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 września 1952 r.
3 § 3 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 6 września 1952 r. (Dz.U.52.38.268) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 września 1952 r.