Zm.: rozporządzenie z dnia 20 maja 1952 r. w sprawie ochrony niektórych zwierząt łownych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.38.268

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 września 1952 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA LEŚNICTWA
z dnia 6 września 1952 r.
zmieniające rozporządzenie z dnia 20 maja 1952 r. w sprawie ochrony niektórych zwierząt łownych.

Na podstawie art. 1 i art. 51 ust. 1 lit. a), b), c), d), e) rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 grudnia 1927 r. o prawie łowieckim (Dz. U. Nr 110, poz. 934 i z 1932 r. Nr 67, poz. 622) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Leśnictwa z dnia 20 maja 1952 r. w sprawie ochrony niektórych zwierząt łownych (Dz. U. Nr 27, poz. 189) wprowadza się zmiany następujące:
1)
w § 2 pkt 12 i pkt 13 otrzymują brzmienie następujące:

"12 dla kuropatw:

a) w województwach: białostockim, katowickim, kieleckim, krakowskim, lubelskim, łódzkim i warszawskim - okres od 31 października do 13 września,

b) w województwach: bydgoskim, opolskim, poznańskim i wrocławskim - okres od 1 października do 13 września,

c) w województwach: gdańskim, koszalińskim, olsztyńskim, rzeszowskim, szczecińskim i zielonogórskim - cały rok";

"13) dla przepiórek - okres od 31 października do 13 września;",

2)
§ 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) dla dzików:

a) w województwach: koszalińskim i szczecińskim - od 11 lutego do 30 czerwca,

b) w województwach: białostockim, bydgoskim, gdańskim, kieleckim, lubelskim, olsztyńskim, poznańskim, rzeszowskim, warszawskim i wrocławskim - od 11 lutego do 31 lipca,

c) w województwach: katowickim, krakowskim, łódzkim i opolskim - od 11 lutego do 31 lipca oraz w województwie zielonogórskim od 11 lutego do 30 czerwca - z wyjątkiem następujących państwowych nadleśnictw i w odległości 200 metrów od nich, na terenie których czas ochronny obejmuje cały rok:

w województwie katowickim:

w powiecie kłobuckim: Grodzisko, Panki i Herby,

w powiecie gliwickim: Brynek, Pławniewice, Rachowice i Tworóg,

w powiecie lublinieckim: Boronów, Czarny Las, Patoka, Dobrodzień, Kośmidry i Koszęcin,

w powiecie rybnickim: Knurów i Paruszowice,

w powiecie tarnogórskim: Miasteczko,

w województwie krakowskim:

w powiecie chrzanowskim: Szczakowa, Chrzanów i Trzebinia,

w województwie łódzkim:

w powiecie radomszczańskim: Pajęczno, Kruszyna i Gidle,

w powiecie sieradzkim: Sieradz i Złoczew,

w powiecie wieluńskim: Czarnożyły, Kraszkowice, Cisowa i Sokolniki,

w województwie opolskim:

w powiecie brzeskim: Karłowice,

w powiecie kluczborskim: Wołczyn,

w powiecie kozielskim: Sławięcice i Kędzieżyn,

w powiecie niemodlińskim: Dąbrowa Op. i Tułowice,

w powiecie oleskim: Biskupice i Gorzów Śląski,

w powiecie opolskim: Jełowa, Kup, Prószków, Grodzice i Zbicko,

w powiecie prudnickim: Dobra i Chrzelice,

w powiecie raciborskim: Rudy Raciborskie i Kuźnia Raciborska,

w powiecie strzeleckim: Kadłub, Kamień Śląski, Kobonowskie, Żyrowa i Zawadzkie,

w województwie zielonogórskim:

w powiecie gubińskim: Jasienica,

w powiecie skwierzyńskim: Skwierzyna,

w powiecie zielonogórskim: Czerwieńsk,

w powiecie żarskim: Zasieki;".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.