§ 4. - Ochrona niektórych zwierząt łownych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.27.189

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 września 1952 r.
§  4.
Zabrania się całkowicie polować na:
1)
łosie - byki;
2)
jelenie - byki w województwach: kieleckim, lubelskim i warszawskim;
3)
daniele - byki w województwach: białostockim, gdańskim, kieleckim, koszalińskim, krakowskim, lubelskim, łódzkim, olsztyńskim, rzeszowskim, szczecińskim i warszawskim;
4)
cietrzewie-kury;
5)
dropie i dropie kamionki (strepety);
6)
drozdy, kwiczoły i paszkoty;
7)
puchacze i wszelkie sowy;
8)
dzikie łabędzie;
9)
synogarlice i siniaki.