§ 5. - Ochrona niektórych zwierząt łownych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.27.189

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 września 1952 r.
§  5.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 1952 r. i obowiązuje do dnia 31 maja 1953 r.