§ 2. - Ochrona niektórych zwierząt łownych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.27.189

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 września 1952 r.
§  2.
Czas ochronny ustalony w art. 49 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 grudnia 1927 r. o prawie łowieckim rozszerza się tak, że obejmuje on:
1)
dla jeleni-byków

w województwach: bydgoskim, gdańskim, katowickim, koszalińskim, olsztyńskim, opolskim, poznańskim, szczecińskim, zielonogórskim, wrocławskim - okres od 1 listopada do 10 września,

w pozostałych zaś województwach - cały rok;

2)
dla danieli-byków

w województwach: bydgoskim, katowickim, olsztyńskim, opolskim, poznańskim i szczecińskim - cały rok;

3)
dla sarn-kozłów

w województwach: bydgoskim, gdańskim, katowickim, kieleckim, koszalińskim, krakowskim, łódzkim, olsztyńskim, opolskim, poznańskim, szczecińskim, wrocławskim i zielonogórskim - okres od 1 listopada do 31 maja,

w pozostałych zaś województwach - cały rok;

4)
dla borsuków - okres od 1 grudnia do 31 sierpnia;
5)
dla zajęcy-szaraków - okres od 16 stycznia do 15 listopada;
6)
dla zajęcy-bielaków - cały rok;
7)
dla wiewiórek - okres od 1 lutego do 30 listopada;
8)
dla głuszców-kogutów - okres od 16 maja do 15 marca;
9)
dla cietrzewi-kogutów - okres od 16 maja do 15 marca;
10)
dla jarząbków - cały rok;
11)
dla bażantów-kogutów

w województwach: katowickim, łódzkim, opolskim, szczecińskim i wrocławskim okres od 16 stycznia do 15 listopada,

12) 1
dla kuropatw:
a)
w województwach: białostockim, katowickim, kieleckim, krakowskim, lubelskim, łódzkim i warszawskim - okres od 31 października do 13 września,
b)
w województwach: bydgoskim, opolskim, poznańskim i wrocławskim - okres od 1 października do 13 września,
c)
w województwach: gdańskim, koszalińskim, olsztyńskim, rzeszowskim, szczecińskim i zielonogórskim - cały rok;
13) 2
dla przepiórek - okres od 31 października do 13 września;
14)
dla słonek - okres od 1 stycznia do 1 marca i od 16 maja do 15 sierpnia;
15)
dla batalionów - okres od 16 maja do 15 lipca;
16)
dla dzikich kaczorów - okres od 1 grudnia do 28 lutego i od 21 maja do 19 lipca;
17)
dla dzikich kaczek (samice i młode) - okres od 1 grudnia do 19 lipca;
18)
dla dzikich gęsi - okres od 1 grudnia do 31 sierpnia;
19)
dla czapli siwych, dubeltów, kszyków, bekasików, kulonów, kulików, derkaczy, siewek i innego ptactwa wodnego oraz błotnego nie objętego ochroną gatunkową, z wyjątkiem łysek - okres od 1 stycznia do 19 lipca;
20)
dla łysek - okres od 1 maja do 19 lipca;
21)
dla dzikich gołębi, z wyjątkiem synogarlicy i siniaka - okres od 1 stycznia do 31 lipca;
22)
dla błotniaków stawowych i zbożowych - okres od 21 maja do 19 lipca;
23)
dla gawronów, kawek, kruków, orłów rybołowów i ptaków drapieżnych nie objętych ochroną gatunkową - okres od 1 marca do 15 lipca.
1 § 2 pkt 12 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 6 września 1952 r. (Dz.U.52.38.268) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 września 1952 r.
2 § 2 pkt 13 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 6 września 1952 r. (Dz.U.52.38.268) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 września 1952 r.