Art. 75. - [Uznanie ojcostwa dziecka poczętego] - Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1359 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 września 2023 r. do: 14 listopada 2023 r.
Art.  75.  [Uznanie ojcostwa dziecka poczętego]
§  1. 
Można uznać ojcostwo przed urodzeniem się dziecka już poczętego.
§  2. 
Jeżeli dziecko urodziło się po zawarciu przez matkę małżeństwa z innym mężczyzną niż ten, który uznał ojcostwo, przepisu art. 62 nie stosuje się.