Piaskowska Olga Maria, Postępowanie w sprawie o złożenie oświadczenia o uznaniu ojcostwa przed sądem opiekuńczym

Procedury
Status:  Nieaktualna
Wersja od: 1 stycznia 2012 r. do: 28 lutego 2015 r.
Autorzy:

Postępowanie w sprawie o złożenie oświadczenia o uznaniu ojcostwa przed sądem opiekuńczym

Postępowanie w sprawie o złożenie oświadczenia o uznaniu ojcostwa przed sądem opiekuńczym

Postępowanie w sprawie o złożenie oświadczenia o uznaniu ojcostwa przed sądem opiekuńczym

Krok: potrzeba złożenia oświadczenia o uznaniu dziecka

Potrzeba uznania dziecka ma miejsce wówczas, gdy wyłączone jest domniemanie pochodzenia dziecka od męża matki, a także wówczas, gdy ojcostwo męża matki zostało zaprzeczone.

Domniemanie nie zachodzi wówczas, gdy matka jest niezamężna - wyłączone jest wówczas domniemanie ojcostwa męża matki (art. 62 § 1 k.r.o.). Ustalenie ojcostwa może także nastąpić po tym, jak ojcostwo męża matki lub innego mężczyzny zostanie zaprzeczone. Domniemanie pochodzenia dziecka od męża matki jest także obalone, gdy zostanie prawomocnie zaprzeczone macierzyństwo kobiety - żony.

Patrz schemat: Postępowanie w sprawie o zaprzeczenie macierzyństwa.

Patrz schematy: Postępowanie w sprawie z powództwa męża matki o zaprzeczenie ojcostwa;

Postępowanie w sprawie z powództwa matki o zaprzeczenie ojcostwa;

Postępowanie w sprawie z powództwa dziecka o zaprzeczenie ojcostwa.

Oświadczenie składa mężczyzna, który jest ojcem dziecka.

Oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa może złożyć osoba, która ukończyła szesnaście lat i nie istnieją podstawy do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia.

Można uznać ojcostwo przed urodzeniem się dziecka już poczętego.

Postępowanie w sprawie o złożenie oświadczenia o uznaniu ojcostwa przed sądem opiekuńczym matka dziecka matka dziecka możliwy przebieg postępowania niestawiennictwo na posiedzeniu złożenie oświadczenia stawiennictwo na posiedzeniu i złożenie oświadczenia sąd opiekuńczy przewodniczący sąd orzekający sąd opiekuńczy przewodniczący sąd orzekający otrzymanie wniosku zwrot wniosku badanie formalne wniosku doręczenie wezwania doręczenie odpisu wniosku usuwanie braków formalnych wniosku badanie właściwości sądu wyznaczenie posiedzenia brak przeszkód do przyjęcia oświadczenia możliwy przebieg postępowania przeszkody do przyjęcia oświadczenia odmowa przyjęcia oświadczenia przyjęcie oświadczenia możliwy przebieg postępowania zawiadomienie i wezwanie matki dziecka właściwy organ właściwy organ brak reakcji odmowa przyjęcia oświadczenia czy oświadczenie zostało przyjęte? ojciec dziecka ojciec dziecka złożenie oświadczenia przed sądem czy zachodzą przeszkody do złożenia oświadczenia przed właściwym organem? złożenie wniosku potrzeba złożenia oświadczenia o uznaniu dziecka chęć złożenia oświadczenia o uznaniu brak możliwości złożenia oświadczenia przed właściwym organem złożenie oświadczenia przed właściwym organem nie spełnia wymagań spełnia wymagania nie tak nieusunięte usunięte w stosunku do matki dziecka w stosunku do ojca dziecka tak nie

Krok: chęć złożenia oświadczenia o uznaniu

Ustalenie ojcostwa może nastąpić albo przez uznanie ojcostwa, albo na mocy orzeczenia sądu. Mężczyzna może złożyć oświadczenie o uznaniu dziecka, jednakże nie ma takiego ustawowego obowiązku. Jeżeli oświadczenie takie nie zostanie złożone, wówczas jedynym sposobem ustalenia ojcostwa jest postępowanie sądowe.

Ojciec dziecka ma możliwość wyboru sposobu złożenia oświadczenia. Jedynie w sytuacji, gdy kierownik USC odmówi przyjęcia oświadczenia albo istnieją inne przeszkody do złożenia tego oświadczenia przed właściwym organem, ojciec dziecka może złożyć je jedynie przed sądem opiekuńczym.