Piaskowska Olga Maria, Wydanie zaświadczenia o uznaniu ojcostwa przed właściwym organem

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 marca 2015 r.
Autorzy:

Wydanie zaświadczenia o uznaniu ojcostwa przed właściwym organem

Wydanie zaświadczenia o uznaniu ojcostwa przed właściwym organem

Wydanie zaświadczenia o uznaniu ojcostwa przed właściwym organem

Wydanie zaświadczenia o uznaniu ojcostwa przed właściwym organem Kierownik USC Kierownik USC otrzymanie wniosku wydanie zaświadczenia rodzice rodzice złożenie skutecznego oświadczenia o uznaniu dziecka przed organem czy rodzice chcą otrzymać zaświadczenie potwierdzające uznanie? brak czynności złożenie wniosku nie tak

Krok: złożenie skutecznego oświadczenia o uznaniu dziecka przed organem

Patrz przebieg procedury i komentarze zamieszczone w schemacie:

Postępowanie w sprawie o złożenie oświadczenia o uznaniu ojcostwa przed właściwym organem.

Krok: czy rodzice chcą otrzymać zaświadczenie potwierdzające uznanie?

Rodzice mogą otrzymać zaświadczenie potwierdzające uznanie ojcostwa przed kierownikiem USC. Konsul wydaje takie zaświadczenie rodzicom, bez konieczności składania przez nich wniosku (art. 63 ust. 9 pr.a.s.c.).