Art. 51(2). - [Odpowiednie stosowanie przepisów o rozdzielności majątkowej] - Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.2809 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 lutego 2024 r.
Art.  512 [Odpowiednie stosowanie przepisów o rozdzielności majątkowej]

Do rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków stosuje się przepisy o rozdzielności majątkowej, z zachowaniem przepisów niniejszego oddziału.