Jędrejek Grzegorz, Spółka cicha między małżonkami

Artykuły
Opublikowano: PPH 2009/7/29-34
Autor:
Rodzaj: artykuł

Spółka cicha między małżonkami

Artykuł przedstawia zagadnienia dotyczące spółki cichej między małżonkami. O ile umowa spółki cywilnej między małżonkami spotkała się z dużym zainteresowaniem doktryny, o tyle brak jest opracowań dotyczących spółki cichej zawartej między samymi małżonkami. W artykule poruszono następujące problemy: dopuszczalność zawarcia umowy spółki cichej między małżonkami, umowa spółki cichej a inne umowy nazwane i nienazwane zawierane między małżonkami, przynależność wierzytelności wspólnika cichego do majątków małżonków, umowa spółki cichej a działanie na szkodę wierzycieli.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX