Stępień-Sporek Anna, Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków

Artykuły
Opublikowano: PiP 2008/7/73-85
Autor:
Rodzaj: artykuł

Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków

Nowelizacja kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, dokonana ustawą z 17 VI 2004 o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw , dokonała wielu zmian w przepisach dotyczących stosunków majątkowych między małżonkami. Jedna z nich to wprowadzenie ustroju rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków, co było wynikiem m.in. wzrostu znaczenia umów majątkowych małżeńskich, które w dotychczasowym kształcie nie zawsze spełniały oczekiwania małżonków prowadzących działalność gospodarczą , oraz zmian społecznych, które nastąpiły w latach 90. ubiegłego stulecia i w związku z którymi majątek małżonków służy nie tylko celom konsumpcyjnym, ale także gospodarczym i produkcyjnym . Nowy ustrój ma zapewnić małżonkom samodzielność w prowadzeniu działalności gospodarczej, nie osłabiając podstaw utrzymania rodziny .

W toku prac nad projektem ustawy pojawił się nawet pomysł, by ustrój ten stał się ustrojem ustawowym - podobnie jak np. w Niemczech. Ostatecznie zrezygnowano z...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX