Departmental acts

Powołanie komisji egzaminacyjnej do spraw operatorów urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej lotniczej.

Dz.Urz.UKE.2007.25.106 | zarządzenie z dnia 30 sierpnia 2007 r. | Akt indywidualny

Powołanie Zespołu do Spraw Zarybiania.

Dz.Urz.MGM.2007.2.5 | zarządzenie z dnia 30 sierpnia 2007 r. | Akt obowiązujący

Przeprowadzenie inwentaryzacji rocznej majątku Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w 2007 roku.

Dz.Urz.KGPSP.2007.2.37 | decyzja z dnia 30 sierpnia 2007 r. | Akt utracił moc

Przeprowadzenie inwentaryzacji rocznej majątku Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w 2007 roku.

Dz.Urz.KGPSP.2007.2.37 | decyzja z dnia 30 sierpnia 2007 r. | Akt utracił moc

Wskaźnik cen nakładów inwestycyjnych za pierwsze dwa kwartały 2007 r.

Dz.Urz.GUS.2007.9.63 | komunikat z dnia 30 sierpnia 2007 r. | Akt nienormatywny

Zdarzenie lotnicze Nr 127/05.

Dz.Urz.ULC.2009.1.32 | komunikat z dnia 30 sierpnia 2007 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 132/04.

Dz.Urz.ULC.2009.1.31 | komunikat z dnia 30 sierpnia 2007 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 194/05.

Dz.Urz.ULC.2009.1.30 | komunikat z dnia 30 sierpnia 2007 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 285/06.

Dz.Urz.ULC.2009.1.33 | komunikat z dnia 30 sierpnia 2007 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Komunikacji Elektronicznej.

Dz.Urz.UKE.2007.24.90 | zarządzenie z dnia 30 sierpnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Decyzje ustalające normy dopuszczalnych ubytków oraz zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

Dz.Urz.MF.2007.10.64 | komunikat z dnia 29 sierpnia 2007 r. | Akt indywidualny

Uruchomienie II transzy środków na zapomogi dla żołnierzy.

Dz.Urz.MON.2007.18.193 | decyzja z dnia 29 sierpnia 2007 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw służby zastępczej.

Dz.Urz.MPS.2007.3.13 | zarządzenie z dnia 29 sierpnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Środowiska.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2008.1.2 | zarządzenie z dnia 29 sierpnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Komisja do rozpatrywania roszczeń z tytułu szkód wyrządzonych przez wojska obce.

Dz.Urz.MON.2007.17.184 | decyzja z dnia 28 sierpnia 2007 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do spraw kompensacji przyrodniczej na obszarach Natura 2000.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2008.1.1 | zarządzenie z dnia 28 sierpnia 2007 r. | Akt obowiązujący

Regulamin organizacyjny Biura Analiz Strategicznych Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2007.8.76 | zarządzenie z dnia 28 sierpnia 2007 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego we Włoszczowie.

Dz.Urz.PKRUS.2007.1A.56 | zarządzenie z dnia 28 sierpnia 2007 r. | Akt utracił moc

Zdarzenie lotnicze Nr 056/05.

Dz.Urz.ULC.2009.1.25 | komunikat z dnia 28 sierpnia 2007 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 096/05.

Dz.Urz.ULC.2009.1.26 | komunikat z dnia 28 sierpnia 2007 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 163/06.

Dz.Urz.ULC.2009.1.29 | komunikat z dnia 28 sierpnia 2007 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 287/06.

Dz.Urz.ULC.2009.1.28 | komunikat z dnia 28 sierpnia 2007 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 372/06.

Dz.Urz.ULC.2009.1.27 | komunikat z dnia 28 sierpnia 2007 r. | Akt indywidualny

Zm.: decyzja w sprawie profilaktycznej opieki zdrowotnej w Policji.

Dz.Urz.KGP.2007.16.125 | decyzja z dnia 28 sierpnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: wytyczne w sprawie orzecznictwa lekarskiego w Policji.

Dz.Urz.KGP.2007.16.127 | wytyczne z dnia 28 sierpnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Jędrzejowie.

Dz.Urz.PKRUS.2007.1A.60 | zarządzenie z dnia 28 sierpnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Koniecpolu.

Dz.Urz.PKRUS.2007.1A.58 | zarządzenie z dnia 28 sierpnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Radomsku.

Dz.Urz.PKRUS.2007.1A.57 | zarządzenie z dnia 28 sierpnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Organizacja naboru kandydatów do Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2007.3.93 | instrukcja z dnia 24 sierpnia 2007 r. | Akt obowiązujący

Powołanie członka Komitetu Standardów Rachunkowości.

Dz.Urz.MF.2007.10.61 | decyzja z dnia 24 sierpnia 2007 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej.

Dz.Urz.MZ.2007.14.73 | zarządzenie z dnia 24 sierpnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Naukowej Drawieńskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2007.4.68 | zarządzenie z dnia 23 sierpnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Naukowej Gorczańskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2007.4.71 | zarządzenie z dnia 23 sierpnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Naukowej Narwiańskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2007.4.70 | zarządzenie z dnia 23 sierpnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Naukowej Parku Narodowego "Bory Tucholskie".

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2007.4.74 | zarządzenie z dnia 23 sierpnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Naukowej Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2007.4.69 | zarządzenie z dnia 23 sierpnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Babiogórskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2007.4.73 | zarządzenie z dnia 23 sierpnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Wielkopolskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2007.4.72 | zarządzenie z dnia 23 sierpnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Regulamin organizacyjny Zarządu Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2007.8.75 | zarządzenie z dnia 22 sierpnia 2007 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Zarządu Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2007.8.75 | zarządzenie z dnia 22 sierpnia 2007 r. | Akt utracił moc

Dokonanie wpisu do rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego.

Dz.Urz.MF.2007.9.57 | komunikat z dnia 21 sierpnia 2007 r. | Akt indywidualny