Departmental acts

Tryb wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2009.5.37 | zarządzenie z dnia 15 kwietnia 2009 r. | Akt utracił moc

Tryb wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2009.5.37 | zarządzenie z dnia 15 kwietnia 2009 r. | Akt utracił moc

Tryb wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2009.5.37 | zarządzenie z dnia 15 kwietnia 2009 r. | Akt utracił moc

Tryb wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2011.5.47 t.j. | zarządzenie z dnia 15 kwietnia 2009 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Tryb wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2009.5.37 | zarządzenie z dnia 15 kwietnia 2009 r. | Akt utracił moc

Tryb wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2009.5.37 | zarządzenie z dnia 15 kwietnia 2009 r. | Akt utracił moc

Tryb wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2009.5.37 | zarządzenie z dnia 15 kwietnia 2009 r. | Akt utracił moc

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2009 r.

Dz.Urz.GUS.2009.4.28 | obwieszczenie z dnia 15 kwietnia 2009 r. | Akt nienormatywny

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2009.5.36 | zarządzenie z dnia 15 kwietnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Interdyscyplinarnego Zespołu do spraw Działalności Wspomagającej Współpracę Naukową z Zagranicą.

Dz.Urz.MNiSW.2009.3.34 | zarządzenie z dnia 14 kwietnia 2009 r. | Akt utracił moc

Powołanie Interdyscyplinarnego Zespołu do spraw Działalności Wspomagającej Współpracę Naukową z Zagranicą.

Dz.Urz.MNiSW.2009.3.34 | zarządzenie z dnia 14 kwietnia 2009 r. | Akt utracił moc

Powołanie Koordynatora Forum Polsko-Czeskiego.

Dz.Urz.MSZ.2009.3.29 | decyzja z dnia 14 kwietnia 2009 r. | Akt indywidualny

Skład Rady Programowej Forum Polsko-Czeskiego przy Ministrze Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2009.3.28 | decyzja z dnia 14 kwietnia 2009 r. | Akt indywidualny

Skład Rady Programowej Forum Polsko-Czeskiego przy Ministrze Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2009.3.28 | decyzja z dnia 14 kwietnia 2009 r. | Akt indywidualny

Wdrożenie budżetowania zadaniowego w resorcie obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2009.7.94 | decyzja z dnia 14 kwietnia 2009 r. | Akt obowiązujący

Wykazy obowiązujących aktów prawnych Komendanta Głównego Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2009.4.24 | decyzja z dnia 14 kwietnia 2009 r. | Akt utracił moc

Wykazy obowiązujących aktów prawnych Komendanta Głównego Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2009.4.24 | decyzja z dnia 14 kwietnia 2009 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Interdyscyplinarnego Zespołu do spraw Współpracy z Zagranicą.

Dz.Urz.MNiSW.2009.3.35 | zarządzenie z dnia 14 kwietnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Ustanowienie Rady Programowej Forum Polsko-Czeskiego przy Ministrze Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2009.3.17 | zarządzenie z dnia 10 kwietnia 2009 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie Rady Programowej Forum Polsko-Czeskiego przy Ministrze Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2009.3.17 | zarządzenie z dnia 10 kwietnia 2009 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie Rady Programowej Forum Polsko-Czeskiego przy Ministrze Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2009.3.17 | zarządzenie z dnia 10 kwietnia 2009 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań i organizacji Urzędu Statystycznego w Krakowie.

Dz.Urz.GUS.2009.4.26 | zarządzenie z dnia 9 kwietnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Przekształcenie szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Rolniczych im. Ireny Kosmowskiej w Korolówce-Osadzie.

Dz.Urz.MRiRW.2009.7.51 | zarządzenie z dnia 8 kwietnia 2009 r. | Akt obowiązujący

Uchylenie decyzji z dnia 2 października 2008 r.

Dz.Urz.KNF.2010.1.2 | uchwała z dnia 8 kwietnia 2009 r. | Akt indywidualny

Zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu.

Dz.Urz.KGPSP.2009.1.6 | zarządzenie z dnia 8 kwietnia 2009 r. | Akt obowiązujący

Zdarzenie lotnicze Nr 276/07.

Dz.Urz.ULC.2009.4.120 | komunikat z dnia 8 kwietnia 2009 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Kampinoskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2009.1.27 | zarządzenie z dnia 8 kwietnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Zmiany danych w rejestrze osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego.

Dz.Urz.MF.2009.4.30 | komunikat z dnia 8 kwietnia 2009 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej 1 Komendy Lotniska w Radomiu.

Dz.Urz.MON.2009.7.90 | decyzja z dnia 7 kwietnia 2009 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych.

Dz.Urz.MON.2009.7.88 | decyzja z dnia 7 kwietnia 2009 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej oraz proporczyka na beret 10. Wrocławskiego pułku dowodzenia.

Dz.Urz.MON.2009.7.87 | decyzja z dnia 7 kwietnia 2009 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej oraz proporczyka na beret 23. Śląskiej Brygady Artylerii.

Dz.Urz.MON.2009.7.86 | decyzja z dnia 7 kwietnia 2009 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie oznaki rozpoznawczej 2 Korpusu Zmechanizowanego im. gen. broni Władysława Andersa.

Dz.Urz.MON.2009.7.91 | decyzja z dnia 7 kwietnia 2009 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie oznaki rozpoznawczej 9. Rejonowych Warsztatów Technicznych.

Dz.Urz.MON.2009.7.92 | decyzja z dnia 7 kwietnia 2009 r. | Akt indywidualny

Wyznaczenie koordynatora systemu uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych i działalnościach.

Dz.Urz.MNiSW.2009.2.24 | zarządzenie z dnia 7 kwietnia 2009 r. | Akt utracił moc

Wyznaczenie koordynatora systemu uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych i działalnościach.

Dz.Urz.MNiSW.2009.2.24 | zarządzenie z dnia 7 kwietnia 2009 r. | Akt utracił moc

Wyznaczenie koordynatora systemu uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych i działalnościach.

Dz.Urz.MNiSW.2009.2.24 | zarządzenie z dnia 7 kwietnia 2009 r. | Akt utracił moc

Wyznaczenie koordynatora systemu uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych i działalnościach.

Dz.Urz.MNiSW.2009.2.24 | zarządzenie z dnia 7 kwietnia 2009 r. | Akt utracił moc

Wyznaczenie koordynatora systemu uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych i działalnościach.

Dz.Urz.MNiSW.2009.2.24 | zarządzenie z dnia 7 kwietnia 2009 r. | Akt utracił moc

Zasady realizacji polityki informacyjnej w resorcie obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2009.7.82 | decyzja z dnia 7 kwietnia 2009 r. | Akt utracił moc

Zasady realizacji polityki informacyjnej w resorcie obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2009.7.82 | decyzja z dnia 7 kwietnia 2009 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej.

Dz.Urz.MNiSW.2009.2.22 | zarządzenie z dnia 7 kwietnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dz.Urz.MNiSW.2009.2.23 | zarządzenie z dnia 7 kwietnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Ustanowienie i zadania Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych do spraw przeglądu polskiej polityki bezpieczeństwa.

Dz.Urz.MSZ.2009.3.15 | zarządzenie z dnia 6 kwietnia 2009 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie nr 15 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 30 listopada 2008 r.

Dz.Urz.MSZ.2009.3.16 | zarządzenie z dnia 6 kwietnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Narwiańskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2009.1.26 | zarządzenie z dnia 6 kwietnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Zespołu do spraw opracowania zmian w zakresie ochrony pokrzywdzonych przemocą w rodzinie.

Dz.Urz.MS.2009.5.21 | zarządzenie z dnia 2 kwietnia 2009 r. | Akt utracił moc

Realizacja "Planu szkolenia obronnego w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na 2009 rok".

Dz.Urz.PKRUS.2010.2.11 | zarządzenie z dnia 2 kwietnia 2009 r. | Akt obowiązujący