Departmental acts

Tryb akredytacji bezpieczeństwa fizycznego i technicznego pomieszczeń specjalnych.

Dz.Urz.MON.2009.8.100 | decyzja z dnia 23 kwietnia 2009 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Dz.Urz.MON.2009.8.96 | zarządzenie z dnia 23 kwietnia 2009 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie do użytku "Norm należności sprzętu naliczeniowego służby żywnościowej na czas pokoju i wojny".

Dz.Urz.MON.2009.8.102 | decyzja z dnia 23 kwietnia 2009 r. | Akt obowiązujący

Zdarzenie lotnicze Nr 312/07.

Dz.Urz.ULC.2009.4.123 | komunikat z dnia 23 kwietnia 2009 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 95/06.

Dz.Urz.ULC.2009.4.122 | komunikat z dnia 23 kwietnia 2009 r. | Akt indywidualny

Zm.: decyzja w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2009.9.112 | decyzja z dnia 23 kwietnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Nałożenie kary pieniężnej na BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Poznaniu.

Dz.Urz.KNF.2010.1.4 | uchwała z dnia 22 kwietnia 2009 r. | Akt indywidualny

Nałożenie kary pieniężnej na DWS Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.KNF.2010.1.3 | uchwała z dnia 22 kwietnia 2009 r. | Akt indywidualny

Wniosek o rejestrację nazwy: "jagnięcina podhalańska" jako chronione oznaczenie geograficzne.

Dz.Urz.MRiRW.2009.8.52 | ogłoszenie z dnia 22 kwietnia 2009 r. | Akt obowiązujący

Zm.: decyzja w sprawie powołania Rady Naukowo-Technicznej i nadania jej regulaminu.

Dz.Urz.KGPSP.2009.1.14 | decyzja z dnia 22 kwietnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Powołanie członków Komitetu Sterującego Programu PPWOW.

Dz.Urz.PKRUS.2010.2.13 | zarządzenie z dnia 21 kwietnia 2009 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do realizacji działań antykorupcyjnych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dz.Urz.PKRUS.2010.2.14 | zarządzenie z dnia 21 kwietnia 2009 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do realizacji działań antykorupcyjnych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dz.Urz.PKRUS.2010.2.14 | zarządzenie z dnia 21 kwietnia 2009 r. | Akt utracił moc

Przewozy kabotażowe rzeczy.

Dz.Urz.MI.2009.3.15 | komunikat z dnia 21 kwietnia 2009 r. | Akt obowiązujący

Zatwierdzenie i wprowadzenie dokumentów normalizacyjnych dotyczących obronności i bezpieczeństwa państwa.

Dz.Urz.MON.2009.8.99 | decyzja z dnia 21 kwietnia 2009 r. | Akt utracił moc

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2009.7.95 | potwierdzenie z dnia 20 kwietnia 2009 r. | Akt indywidualny

Uchylenie niektórych zarządzeń dotyczących zakresu działania Ministra Infrastruktury.

Dz.Urz.MI.2009.4.16 | zarządzenie z dnia 20 kwietnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Badań na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa.

Dz.Urz.MNiSW.2009.3.36 | zarządzenie z dnia 20 kwietnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Nadanie odznaki.

Dz.Urz.MSWiA.2009.7.39 | postanowienie z dnia 17 kwietnia 2009 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaki.

Dz.Urz.MSWiA.2009.7.40 | postanowienie z dnia 17 kwietnia 2009 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaki.

Dz.Urz.MSWiA.2009.7.41 | postanowienie z dnia 17 kwietnia 2009 r. | Akt indywidualny

Obejmowanie przez Komendanta Głównego Policji patronatu honorowego lub udziału w komitecie honorowym.

Dz.Urz.KGP.2009.6.32 | decyzja z dnia 17 kwietnia 2009 r. | Akt obowiązujący

Powołanie komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2009.2.31 | zarządzenie z dnia 17 kwietnia 2009 r. | Akt utracił moc

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w marcu 2009 r.

Dz.Urz.GUS.2009.4.31 | komunikat z dnia 17 kwietnia 2009 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w pierwszym kwartale 2009 r.

Dz.Urz.GUS.2009.4.29 | obwieszczenie z dnia 17 kwietnia 2009 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2009 r.

Dz.Urz.GUS.2009.4.30 | obwieszczenie z dnia 17 kwietnia 2009 r. | Akt nienormatywny

Zm.: decyzja w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2009 r.

Dz.Urz.MI.2009.4.18 | decyzja z dnia 17 kwietnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Wpisywanie uprawnień na motoszybowce (TMG) do licencji szybowcowej.

Dz.Urz.ULC.2009.4.121 | komunikat z dnia 16 kwietnia 2009 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Wolińskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2009.1.28 | zarządzenie z dnia 16 kwietnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Sposób realizacji Części A Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich.

Dz.Urz.PKRUS.2010.2.12 | zarządzenie z dnia 15 kwietnia 2009 r. | Akt utracił moc

Tryb przeprowadzania kontroli wewnętrznej w urzędach górniczych.

Dz.Urz.WUG.2009.5.38 | zarządzenie z dnia 15 kwietnia 2009 r. | Akt utracił moc

Tryb wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2009.5.37 | zarządzenie z dnia 15 kwietnia 2009 r. | Akt utracił moc

Tryb wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2009.5.37 | zarządzenie z dnia 15 kwietnia 2009 r. | Akt utracił moc

Tryb wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2009.5.37 | zarządzenie z dnia 15 kwietnia 2009 r. | Akt utracił moc

Tryb wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2009.5.37 | zarządzenie z dnia 15 kwietnia 2009 r. | Akt utracił moc

Tryb wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2011.5.47 t.j. | zarządzenie z dnia 15 kwietnia 2009 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Tryb wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2009.5.37 | zarządzenie z dnia 15 kwietnia 2009 r. | Akt utracił moc

Tryb wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2009.5.37 | zarządzenie z dnia 15 kwietnia 2009 r. | Akt utracił moc

Tryb wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2009.5.37 | zarządzenie z dnia 15 kwietnia 2009 r. | Akt utracił moc

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2009 r.

Dz.Urz.GUS.2009.4.28 | obwieszczenie z dnia 15 kwietnia 2009 r. | Akt nienormatywny

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2009.5.36 | zarządzenie z dnia 15 kwietnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Interdyscyplinarnego Zespołu do spraw Działalności Wspomagającej Współpracę Naukową z Zagranicą.

Dz.Urz.MNiSW.2009.3.34 | zarządzenie z dnia 14 kwietnia 2009 r. | Akt utracił moc

Powołanie Interdyscyplinarnego Zespołu do spraw Działalności Wspomagającej Współpracę Naukową z Zagranicą.

Dz.Urz.MNiSW.2009.3.34 | zarządzenie z dnia 14 kwietnia 2009 r. | Akt utracił moc

Powołanie Koordynatora Forum Polsko-Czeskiego.

Dz.Urz.MSZ.2009.3.29 | decyzja z dnia 14 kwietnia 2009 r. | Akt indywidualny

Skład Rady Programowej Forum Polsko-Czeskiego przy Ministrze Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2009.3.28 | decyzja z dnia 14 kwietnia 2009 r. | Akt indywidualny

Skład Rady Programowej Forum Polsko-Czeskiego przy Ministrze Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2009.3.28 | decyzja z dnia 14 kwietnia 2009 r. | Akt indywidualny

Wdrożenie budżetowania zadaniowego w resorcie obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2009.7.94 | decyzja z dnia 14 kwietnia 2009 r. | Akt obowiązujący

Wykazy obowiązujących aktów prawnych Komendanta Głównego Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2009.4.24 | decyzja z dnia 14 kwietnia 2009 r. | Akt utracił moc

Wykazy obowiązujących aktów prawnych Komendanta Głównego Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2009.4.24 | decyzja z dnia 14 kwietnia 2009 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Interdyscyplinarnego Zespołu do spraw Współpracy z Zagranicą.

Dz.Urz.MNiSW.2009.3.35 | zarządzenie z dnia 14 kwietnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Ustanowienie Rady Programowej Forum Polsko-Czeskiego przy Ministrze Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2009.3.17 | zarządzenie z dnia 10 kwietnia 2009 r. | Akt utracił moc